Odkazy

Archiv 2016/2017

Sněhuláci pro Afriku

Poděkování (pdf - 639 kB)

Milí patroni sněhuláků,

v těchto horkých, již skoro letních dnech, mám pro vás slíbené fotky z asi ještě           žhavější Afriky, kam už doputovala naše kola. Projekt tak dosáhl svého cíle, další várka bude zaslána na podzim. Posílám odkaz, kde jsou fotky z předávky kol v Gambii.

https://photos.google.com/share/AF1QipP4O6PfkFykX6l-tqousAWcHXI7GqC3zTy58wftqqymi4_WAORdiOvFaRzjLOvmSg?key=TzR6RHJfOXJBZDRFekRpVmc4cWgwNTN0X292WS1R

Chrast má talent

Ve čtvrtek 4. května žákovský parlament uspořádal pro žáky 1. stupně třetí ročník talentové soutěže Chrast má talent.

Odvahu předstoupit se svými dovednostmi našlo 37 žáků, kteří se představili ve 24 vystoupeních. V letošním roce byl velký zájem o malování. Tančilo se sólově i skupinově, hrálo se na hudební nástroje – flétnu, trubku, kytaru a akordeon. Zastoupeno bylo i mluvené slovo a zpěv. Ze sportovních disciplín gymnastika, karate a fotbalové přihrávky na bránu. Celý program na výbornou moderovali Jirka Dalecký a Matylda Chvojková.

Pozvání zasednout do poroty přijala p. Eva Čejková-Vašková, paní starostka Lacmanová, školní psycholog Štěpán a vítězka minulé soutěže Hanka Pavlačičová.

Parlamenťáci navrhli pro účinkující letošního ročníku jako odměnu návštěvu kina v Pardubicích. O výběru filmu rozhodnou vítězové.

Dscn1233Dscn1238   

Dscn1477

 

 

Principy dobré školy

Na své poslední schůzce diskutovali parlamenťáci ve skupinkách o následujících otázkách. Debatovat můžete i vy – třeba při třídnických hodinách. 

1. Doporučil bys naši školu svému kamarádovi?

2. Co bys o škole řekl?

3. Co bys dal jako lákadlo naší školy?

  1. Ano. / Spíše ano. / Ne. / Ne. Ztratil by hodně svého času. A rodičáky jsou moc často.

      2. Nově zařízená. Hezké třídy, hala, tělocvična, fotbalové hřiště. Dobrá jídla ve školní jídelně. Spousta akcí – divadla, školy v přírodě, lyžák, jarmarky. Školní knihovna./

Funguje školní parlament a ekorada. Školní družiny a klub. Školní rozhlas. /

Velká. Peklo. Vězení. Stará. Opravená. Hezká. /

Krátké přestávky. Delikátní obědy.

      3. Vlastní fotbalový a futsalový tým. Kroužky pro holky a kluky. Psycholog./

Mimoškolní aktivity. Dobré obědy. Školní knihovna. Akce školy./

Málo úkolů na 2. stupni. Rychle si najdeš kamarády. Učitelé chodí do třídy po zvonění./

Delší prázdniny. Interaktivní tabule. Počítače a televize v družině.

Školník Láďa. Do 8. třídy si můžete opravit skoro všechny písemky. Většinou jsou dobré obědy.

    Dscn1059         

    Dscn1061         

 

Sněhuláci pro Afriku

1420 Kč. Takovou částkou přispěli žáci naší školy na tuto charitativní akci. Děkujeme.

Parlamenťáci svým hlasováním vyslali do soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka tento snímek (další sněhuláci  - viz Akce2016/2017).

02_p1271318

Těší nás, že se třídy zapojily a podpořily tuto akci svými sněhuláky.

Děkujeme a gratulujeme třídě vítězného sněhuláka -  4.B.

 


fotografie z akce Krajská konference žákovských parlamentů:

http://ragifer.rajce.idnes.cz/Konference_ZP_Pardubice_2016/

Konference žákovských parlamentů v Pardubickém kraji

Ve středu 12.10.2016 se konala v budově Krajského úřadu Pardubického kraje 1. konference žákovských parlamentů v Pardubickém kraji pod záštitou náměstkyně hejtmana Ing. Jany Pernicové, kterou pořádala naše škola.V téměř dvouhodinovém workshopu se děti rozdělily do skupin a diskutovaly o úspěšných aktivitách svých žákovských parlamentů. Výstupem byl plakát, který každá skupina prezentovala. Pro učitele byl určen workshop vedený Mgr. Eliškou Urbanovou z Centra pro demokratické učení Praha. Žáci i učitelé si toto pracovní dopoledne užili a odvezli si do svých škol spoustu námětů pro další činnost. 

fotografie z akce na:

http://ragifer.rajce.idnes.cz/Konference_ZP_Pardubice_2016/

článek z tisku:
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/chrastecka-skola-usporadala-konferenci-zakovskych-parlamentu-20161014.html

Staň se diplomatem

Pod hlavičkou XXII. ročníku Pražského studentského summitu proběhla v pátek 21.10. 2016 na Krajském úřadě v Pardubicích simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. V Pardubickém kraji se simulace zúčastnilo třicet žáků osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií regionu, kteří si tímto způsobem rozšířili své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich rolích v globálním dění.

Regionální simulace trvala celý den. Dopoledne byly žákům interaktivní formou poskytnuty informace o problémech, se kterými se mezinárodní společenství potýká. Byla představena Organizace spojených národů, její nejdůležitější orgány a zdůrazněna činnost Rady bezpečnosti a její role v řešení mezinárodních konfliktů.

V odpolední části se žáci vžili do role diplomatů zasedajících v Radě bezpečnosti. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt.

"Diplomaty" zastupujícími ZŠ Chrast byly Aneta Svobodová a Míša Macháčková, které obhajovaly postoje k řešení Krymské krize za Spojené království, a Klára Kodešová, která zastupovala Venezuelu. Děvčata si ze setkání odvážela nejen nové zkušenosti, ale také certifikát. Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

Diplomat_cimg4572 Diplomat_cimg4578

Diplomat_cimg4580 Diplomat_cimg4589

Diplomat_cimg4590 Diplomat_cimg4591

Diplomat_cimg4597 Diplomat_cimg4604

Diplomat_cimg4610 Diplomat_cimg4611

Volby do ŽP 2016

V pondělí 24.10. 2016 proběhly celoškolní volby do žákovského parlamentu. Voleb se zúčastnili všichni žáci, kteří byli v daný den ve škole. Celoškolním volbám předcházely volby třídní, z nichž vzešli tzv. kandidáti se zájmem pracovat ve školním parlamentu. V některých třídách obhájili své posty stávající zástupci tříd, jiné třídy vybíraly i ze 7 zájemců. Volební komise se na volby pečlivě připravovala. Stříhala a lepila seznamy žáků tříd podle abecedy a sestavovala prezenční listiny. Neméně důležitá byla role členů, kteří vydávali volební lístky a "rychlé spojky". Ti dohlíželi na zdárný průběh akce, vysvětlovali a pomáhali zejména mladším spolužákům. Po ukončení voleb čekala komisi velice napínavá chvíle - vysypání volební urny a sčítání hlasovacích lístků.

Děkujeme volební komisi ve složení Dan, Jirka, Adéla, Klárka K., Klárka N.,Markéta, Adam, Bára, Aneta, Agáta a Gabča za spolupráci a za profesionální přístup k volbám. 

Volby_dscn0473 Volby_dscn0475

Volby_dscn0482 Volby_dscn0488

Volby_dscn0491 Volby_dscn0494

Volby_dscn0495Volby_dscn0515

Volby_dscn0527Volby_dscn0530

Volby_dscn0510

Turnaj v dívčí přehazované

Z podnětu děvčat z deváté třídy jsme zorganizovali turnaj v přehazované 
pouze pro děvčata. 14.12. se během dopoledne mezi sebou utkala dívčí 
družstva ve dvou kategoriích. Celkem se ke hře přihlásilo 13 dívčích 
družstev od 3. do 9. tříd. Nehrálo se o medaile ani o vítězné poháry, 
ale pro radost. Na dodržování pravidel dohlíželi nejen parlamenťáci, ale 
i spravedliví rozhodčí - p. učitel Novák a Volejník. 

Poděkování patří Jirkovi a Danovi za sestavení herního plánu, Míše, 
Agátě, Anetě a Markétě za propagaci akce, Vojtovi za návrh diplomů a Emě 
za jejich vypsání, Kláře K. a Kláře N. za pomoc při turnaji, Anetě za 
fotografování. 

Turnaj se vydařil a děvčatům do 9. třídy vzkazujeme: Byl to skvělý nápad!