Zástupci ročníků v ŽP

Každá podstránka představuje jeden ročník, který je zastoupen v žákovském parlamentu. Obsahuje informace, kde se Vám zástupci tříd představují obrazem i slovem. Zatím jen krátce, ale v příštím roce budou jejich příspěvky určitě obsáhlejší, jak porostou úkoly a zážitky spojené s fungováním žákovského parlamentu.