CIVIS - Zaostřeno na občanské a sociální kompetence

V. setkání v Domě s pečovatelskou službou 

Krabice od mléka, obal od čokolády, láhev od oleje, plechovka od piva - 
kam co patří? 

V říjnu jsme si zopakovali správné třídění odpadů. Žáci 5.C namalovali 
na papíry barevné kontejnery a vystříhali z reklamních letáků obrázky. 
Babičky a dědečkové přiřazovali a nalepovali obrázky k odpovídající 
barvě kontejneru. 

 

Img_20181015_151920Img_20181015_152109

Img_20181015_152133

Setkání se seniory IV. 

Po prázdninách jsme opět navštívili babičky a dědečky v pečovatelském 
domě.  Společně jsme se těšili na společné hraní Člověče, nezlob se!, 
piškvorky, prší, kvarteto, Černého Petra... 

Čas u her a povídání utekl jako voda a my odcházeli opět s dobrým 
pocitem, že jsme někomu udělali radost.  

Img_20180917_150710Img_20180917_152825

Img_20180917_152938Img_20180917_155108

 

Setkání se seniory III. 

Na konci roku jsme mezi seniory zavítali s knížkami. Porovnávali jsme 
dnešní knihy a knihy z dob nedávno minulých. 

20180618_14264120180618_142845

20180618_14303120180618_143111

20180618_14463120180618_144734

20180618_15010120180618_142922

 Setkání se seniory  II.

V pondělí 21. května se žáci školy podruhé setkali se seniory v pečovatelském domě. V úvodu setkání pan Dalecký seznámil klienty i žáky se základy požární bezpečnosti. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat při podezření vypuknutí požáru a připomněli si důležitá telefonní čísla. Velkým překvapením pro nás byly informace o správném postupu při nabíjení telefonu.

Pro zájemce p. uč. Žejdlíková ochotně vysvětlila a předvedla základy první pomoci. Po této části následovalo opět oblíbené hraní stolních her a povídání si o životě -  jen tak pro radost. Milé překvapení pro babičky a dědečky nachystala Míša, která předala každému svázanou kytičku jasmínu.

Další setkání v rámci projektu Active Citizens (aktivního občanství) se uskuteční 25. června, kdy se se svoji činností představí čtenářský klub. A opět budeme hrát karty, pexesa, …

Mgr. I. Celnarová

3123-1 

2930

3235

26 

Setkání žáků se seniory v pečovatelském domě

Žákovský parlament se v letošním školním roce zapojil do projektu Active Citizens (aktivní občanství). Projekt vnímáme jako příležitost posílení role školy v životě místního společenství. Metodiku postupně ověřujeme s „parlamenťáky,“ její obsah úzce souvisí s občanským vzděláváním. Po realizaci terénního výzkumu ve městě a jeho vyhodnocení, se žáci rozhodli uspořádat pravidelné akce pro seniory v pečovatelském domě. První setkání se uskutečnilo 9. dubna odpoledne a jeho náplní byly tzv. stolní hry. Žáci - dobrovolníci si připravili různé typy her (karty, tik-tak, piškvorky, pexesa, double…) a i přes téměř letní počasí věnovali svůj čas babičkám a dědečkům. Místností zněl smích, dohadování u hry, vysvětlování pravidel – prostě dobrá nálada. Na další setkání se těšíme 21. května, na kterém si povíme něco málo o požární bezpečnosti a první pomoci. Samozřejmě nebudou chybět stolní hry.

20180409_15242920180409_152518

20180409_15245320180409_150250

Představení projektu na radnici. 


Žáci seznámili starostku města a zastupitele se závěry výzkumu potřeb 
obyvatel Chrasti a představili plánovaný projekt v pečovatelském domě. 

20180319_1710441

 

Plakátky 

Děkujeme děvčatům z 5.B za zhotovení plakátků pro klienty pečovatelského 
domu. 

Dscn3225Dscn3228

Dscn3229Dscn3230

Plánování projektu přesahujícího komunitu školy 

Z průzkumu potřeb obyvatel města vyplynuly dva možné podněty pro 
realizaci projektu. Z hlasování žáků všech tříd školy jako vítězný vyšel 
projekt Senioři

Jak si tento projekt představují samotní parlamenťáci? 

Dscn3100Dscn3101

Dscn3102

Seminář Active Citizens - Pardubice 

Na semináři nás reprezentovali dva parlamenťáci, kteří se naučili 
zpracovávat informace a plánovat projekt, který přesahuje školní komunitu. 

Z naší práce vyšly náměty pro dva projekty - uspořádat olympiádu nebo 
zkvalitnit volný čas seniorů v pečovatelském domě. O konkrétním projektu 
budeme hlasovat. 

_mg_1090 _mg_1088

 

_mg_1081_mg_1045

 

_mg_1096

 

 

Terénní výzkum - tvorba otázek 

MUŽ / ŽENA    ODHAD VĚKU

POUZE PRACUJE v Chrasti / BYDLÍ v Chrasti

1. Co se Vám na Chrasti nejvíce líbí

Na co jste tu pyšní?

Pokud v Chrasti bydlíte, řekněte nám, prosím, co je nej… důvodem, proč jste ve svém městě spokojení

 2. Co byste chtěli změnit v tomto městě?

 Co byste v Chrasti uvítali nového?

 3. Naše škola chystá projekt, který bude vycházet z potřeb občanů města.

 Byli byste ochotní nás nějak podpořit?

 Jak by Vaše podpora mohla vypadat?

 V případě, že byste nám mohli nějak pomoci (finančně, svojí účastí na akci, pomocí s propagací nebo pořádáním akce apod.) - dali byste nám na sebe nějaký kontakt?

Vyrážíme do terénu

Dscn3015Dscn3016

Dscn3020Dscn3026

Dscn3027Dscn3028

Vyhodnocování dotazníků

Dscn3051Dscn3046

Dscn3039Dscn3042

    Dscn3045

Terénní výzkum - reflexe

 Dscn3071Dscn3072

 Dscn3070

Potřeba obyvatel Chrasti - vyhodnocení terénního výzkumu 

Projekt žákovského parlamentu – potřeby obyvatel města Chrasti,

realizováno dne 10. 1. 2018

 Počet dotazovaných:

· Ženy: 104

· Muži: 48

· Bydlí v Chrasti: 79

· Pracuje v Chrasti: 38

· Nebydlí a nepracuje v Chrasti: 10

Věk dotazovaných (odhad):

· Do 15 let: 0

· 15 – 25 let: 8

· 25 – 50 let: 79

· 50 a více: 65

· Odmítli odpovídat: 10

Podpora projektu:

· Finančně: 7

· Propagací: 14

· Podle potřeb: 54

Navrhované změny v oblasti kultury:

· Nové kulturní centrum: 21

· Nové obchodní centrum: 7

· Obnova památek, kostela: 4

· Obnovení kina: 7

· Jiný vánoční strom (jehličnan): 2

· Posezení v zámecké zahradě: 3

· Více laviček u hřbitova: 1

· Akce v pečovatelském domě: 9

· Potřeba restaurace: 4

· Úpravy na náměstí: 4

· Více kulturních akcí: 2

· Úprava přírodního divadla: 1

Navrhované změny v oblasti dopravy:

· Více bezpečných přechodů pro chodce: 1

· Vybudování cyklostezky: 7

· Úprava kanalizace v ulici Šmídova: 1

· Úprava chodníků: 2

· Více parkovacích míst: 1

Navrhované změny v oblasti sportu:

· Relaxační centrum: 1

· Obnova koupaliště: 58

· Nové hřiště: 12

· Klub pro náctileté: 1

· Vybudování posilovny: 8

· Tartanový povrch na stadionu: 6

Navrhované změny požadované od vedení města:

· Obnova vedení města: 1

· Větší zájem o občany: 2

· Větší důraz na dodržování pořádku: 2

· Více zeleně: 2

· Více stavebních parcel: 1

· Změna názvů obchodů – Merkur, Pokrok: 1

 

Kde najdete informace o naší činnosti?

Dscn2834Dscn2835

Dscn2836Dscn2837

Dscn2838Dscn2840

Rozjíždíme mapování...

Dscn2832  

Místo, kde žiju - mapování komunity

Metodou brainstormingu parlamenťáci jmenovali důležitá místa v okolí školy a postupně zaznamenávali do plánku obce. 

Dscn2793Dscn2796

 

Místo, kde žiju - komunita

Zkoušeli jsme vytvořit definici slova komunita. Zařazovali je do oblasti geografické, národní a mezinárodní. Zajímavá byla diskuze o našem zařazení se do komunity podle svého životního stylu či zájmu. Novinkou byla forma tzv. oceňujícího zjišťování.

Dscn2763Dscn2764

 

Kdo je aktivní občan

Zaměřili jsme se na aktivní občanství. Metodou sněhové koule jsme postupně ve dvou skupinách vymýšleli a na závěr se měli shodnout na 4 slovech, která charakterizují aktivního občana. První skupina se shodla na slovech - dobrovolnost, pracovitost, zodpovědnost, schopnost. Druhá skupina se shodla pouze na třech - zodpovědnost, spolehlivost, ochota.

Dscn2759Dscn2760

Dscn2760_2

 

 Já a moje identita

Na schůzce jsme se věnovali vlastní identitě ve třech oblastech - rodina, občan a zájmy. Diskutovali jsme o tom, zda se může nějakým způsobem naše identita změnit a v důsledku čeho.

   Dscn2568_2              Dscn2662

Charakteristiky - dvojice zvířat 

Zajímavá aktivita zaměřená na obhajobu svých tvrzení. Cílem je 
argumentovat, proč by jedno zvíře mohlo být lepším politikem, ředitelem 
než druhé. 

... a kdo chtěl, zahrál si ještě Bang 

Dscn2568

Bingo 

Schůzka zaměřená na vzájemnou komunikaci a zjišťování nových informací o 
sobě. 

Dscn2559 Dscn2564

Symbolika řeky 

Celou plavbu programem nás provází obrázek řeky. 

Dscn2440 Dscn2442

Dvě schůzky jsme věnovali vyplňování dotazníku k projektu samotnými parlamenťáky a tzv. kontrolní skupinou (žáky, kteří v parlamentu nepracují). 

Dscn2377    Dscn2378

Dscn2379