CIVIS - Zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Seminář Active Citizens - Pardubice 

Na semináři nás reprezentovali dva parlamenťáci, kteří se naučili 
zpracovávat informace a plánovat projekt, který přesahuje školní komunitu. 

Z naší práce vyšly náměty pro dva projekty - uspořádat olympiádu nebo 
zkvalitnit volný čas seniorů v pečovatelském domě. O konkrétním projektu 
budeme hlasovat. 

_mg_1090 _mg_1088

 

_mg_1081_mg_1045

 

_mg_1096

 

 

Terénní výzkum - tvorba otázek 

MUŽ / ŽENA    ODHAD VĚKU

POUZE PRACUJE v Chrasti / BYDLÍ v Chrasti

1. Co se Vám na Chrasti nejvíce líbí

Na co jste tu pyšní?

Pokud v Chrasti bydlíte, řekněte nám, prosím, co je nej… důvodem, proč jste ve svém městě spokojení

 2. Co byste chtěli změnit v tomto městě?

 Co byste v Chrasti uvítali nového?

 3. Naše škola chystá projekt, který bude vycházet z potřeb občanů města.

 Byli byste ochotní nás nějak podpořit?

 Jak by Vaše podpora mohla vypadat?

 V případě, že byste nám mohli nějak pomoci (finančně, svojí účastí na akci, pomocí s propagací nebo pořádáním akce apod.) - dali byste nám na sebe nějaký kontakt?

Vyrážíme do terénu

Dscn3015Dscn3016

Dscn3020Dscn3026

Dscn3027Dscn3028

Vyhodnocování dotazníků

Dscn3051Dscn3046

Dscn3039Dscn3042

    Dscn3045

Terénní výzkum - reflexe

 Dscn3071Dscn3072

 Dscn3070

Potřeba obyvatel Chrasti - vyhodnocení terénního výzkumu 

Projekt žákovského parlamentu – potřeby obyvatel města Chrasti,

realizováno dne 10. 1. 2018

 Počet dotazovaných:

· Ženy: 104

· Muži: 48

· Bydlí v Chrasti: 79

· Pracuje v Chrasti: 38

· Nebydlí a nepracuje v Chrasti: 10

Věk dotazovaných (odhad):

· Do 15 let: 0

· 15 – 25 let: 8

· 25 – 50 let: 79

· 50 a více: 65

· Odmítli odpovídat: 10

Podpora projektu:

· Finančně: 7

· Propagací: 14

· Podle potřeb: 54

Navrhované změny v oblasti kultury:

· Nové kulturní centrum: 21

· Nové obchodní centrum: 7

· Obnova památek, kostela: 4

· Obnovení kina: 7

· Jiný vánoční strom (jehličnan): 2

· Posezení v zámecké zahradě: 3

· Více laviček u hřbitova: 1

· Akce v pečovatelském domě: 9

· Potřeba restaurace: 4

· Úpravy na náměstí: 4

· Více kulturních akcí: 2

· Úprava přírodního divadla: 1

Navrhované změny v oblasti dopravy:

· Více bezpečných přechodů pro chodce: 1

· Vybudování cyklostezky: 7

· Úprava kanalizace v ulici Šmídova: 1

· Úprava chodníků: 2

· Více parkovacích míst: 1

Navrhované změny v oblasti sportu:

· Relaxační centrum: 1

· Obnova koupaliště: 58

· Nové hřiště: 12

· Klub pro náctileté: 1

· Vybudování posilovny: 8

· Tartanový povrch na stadionu: 6

Navrhované změny požadované od vedení města:

· Obnova vedení města: 1

· Větší zájem o občany: 2

· Větší důraz na dodržování pořádku: 2

· Více zeleně: 2

· Více stavebních parcel: 1

· Změna názvů obchodů – Merkur, Pokrok: 1

 

Kde najdete informace o naší činnosti?

Dscn2834Dscn2835

Dscn2836Dscn2837

Dscn2838Dscn2840

Rozjíždíme mapování...

Dscn2832  

Místo, kde žiju - mapování komunity

Metodou brainstormingu parlamenťáci jmenovali důležitá místa v okolí školy a postupně zaznamenávali do plánku obce. 

Dscn2793Dscn2796

 

Místo, kde žiju - komunita

Zkoušeli jsme vytvořit definici slova komunita. Zařazovali je do oblasti geografické, národní a mezinárodní. Zajímavá byla diskuze o našem zařazení se do komunity podle svého životního stylu či zájmu. Novinkou byla forma tzv. oceňujícího zjišťování.

Dscn2763Dscn2764

 

Kdo je aktivní občan

Zaměřili jsme se na aktivní občanství. Metodou sněhové koule jsme postupně ve dvou skupinách vymýšleli a na závěr se měli shodnout na 4 slovech, která charakterizují aktivního občana. První skupina se shodla na slovech - dobrovolnost, pracovitost, zodpovědnost, schopnost. Druhá skupina se shodla pouze na třech - zodpovědnost, spolehlivost, ochota.

Dscn2759Dscn2760

Dscn2760_2

 

 Já a moje identita

Na schůzce jsme se věnovali vlastní identitě ve třech oblastech - rodina, občan a zájmy. Diskutovali jsme o tom, zda se může nějakým způsobem naše identita změnit a v důsledku čeho.

   Dscn2568_2              Dscn2662

Charakteristiky - dvojice zvířat 

Zajímavá aktivita zaměřená na obhajobu svých tvrzení. Cílem je 
argumentovat, proč by jedno zvíře mohlo být lepším politikem, ředitelem 
než druhé. 

... a kdo chtěl, zahrál si ještě Bang 

Dscn2568

Bingo 

Schůzka zaměřená na vzájemnou komunikaci a zjišťování nových informací o 
sobě. 

Dscn2559 Dscn2564

Symbolika řeky 

Celou plavbu programem nás provází obrázek řeky. 

Dscn2440 Dscn2442

Dvě schůzky jsme věnovali vyplňování dotazníku k projektu samotnými parlamenťáky a tzv. kontrolní skupinou (žáky, kteří v parlamentu nepracují). 

Dscn2377    Dscn2378

Dscn2379