Proč mapujeme?

Jedním z prioritních úkolů Žákovského parlamentu je zjišťování základních podmínek a klimatu v rámci školy. V naší škole jsme zatím realizovali dva velké projekty mapování.

První z nich bylo mapování bezpečných a nebezpečných míst v prostorách školy. Výsledky byly překvapivé a vedení školy z nich vyvodilo patřičné důsledky.

Druhé mapování již bylo zaměřeno na první pohled obecněji, a to na kritéria demokratické školy, přesto byly výsledky zcela konkrétní a mohou sloužit nejen vedení školy, ale i všem pracovníkům školy.

Podrobně se s nimi můžete seznámit na dalších stránkách našeho webu.