Projekt Žákovské parlamenty S.O.S.

Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň.
Projekty jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu OPVK.

Pořádající organizace projektu: