Schůzka "malého" parlamentu

Žáci, kteří se zapojili do monitorování dopravní situace ráno před vyučováním před budovou naší školy, nás seznámili se závěry tohoto průzkumu. Diskutovali jsme o přestupcích řidičů, zejména o těch, kteří zastavují na zákazech a vyhrazeném místě pro postižené občany.
Napadlo nás umístit na plot školy plakátky pro řidiče aut se žádostí o dodržování pravidel.