Penzion Andula

Výjezdní zasedání a prožitkový kurz penzion Andula Krkonoše

10. 12. - 13.12. 2013

Poděbrady

Workshop s Asherem

Na setkání koordinátorů v ZŠ v Pečkách jsme se zúčastnili zasedání školního parlamentu a získali nové podněty k práci od našeho kolegy, který nám předal zkušenosti o činnosti parlamentů na anglických školách.

Asher_1 Asher_2

Asher_3 Asher_4

Asher_5

Veřejná prezentace ŽP ZŠ T.G. Masaryka v Poděbradech

Supervize v ZŠ Trávník Přerově

Ve dnech 21. 3. a 22. 3. se koordinátoři našeho parlamentu p. uč. Celnarová a p. uč. Volejník společně s dalšími učiteli a řediteli škol spolupracujícími v projektu SOS zúčastnili supervize na ZŠ Trávník v Přerově.
Byli jsme přítomni zasedání tzv. malého parlamentu, který řešil návrhy na změnu zvonění ve škole. Prohlédli jsme si školu, do níž chodí kolem 800 žáků a účastnili se školního velikonočního jarmarku.

Další program byl zaměřen na práci se žákovským parlamentem, připomínkování a testování nově vznikajících materiálů pro školy v ČR.

Zaujala nás parlamenťácká trička

Supervize_prerov_1 Supervize_prerov_2

Supervize_prerov_3

Supervize ZŠ Švermova ve Žďáru nad Sázavou

V druhé polovině června se koordinátoři parlamentu s paní ředitelkou zúčastnili supervize v naší partnerské škole. Úspěšně jsme prezentovali průběh a výstupy projektového dne na 1. stupni, který byl zaměřen na další kritérium demokratické školy - práce se třídou. Byli jsme pozváni na zasedáni žákovského parlamentu, ale i pracovali, hodnotili, plánovali...

Supervize_zdar-n-sazavou_01 Supervize_zdar-n-sazavou_02

Supervize_zdar-n-sazavou_03 Supervize_zdar-n-sazavou_04

Supervize_zdar-n-sazavou_05 Supervize_zdar-n-sazavou_06

Supervize_zdar-n-sazavou_07 Supervize_zdar-n-sazavou_08

Supervize_zdar-n-sazavou_09 Supervize_zdar-n-sazavou_10

Supervize_zdar-n-sazavou_11

Supervize Žďár nad Sázavou - prezentace

5. výjezdní seminář učitelů - Velký Osek

Paní ředitelka Budínská, paní učitelka Celnarová a pan učitel Volejník se zúčastnili ve dnech 31. 8 – 1. 9. 2012 5. výjezdové supervize v rámci projektu Žákovské parlamenty S.O.S.

Setkání se konalo již podruhé ve Velkém Oseku u Kolína. Připravoval se další školní rok parlamentu s ohledem na akční plán činnosti, obdrželi jsme informace k prožitkovým kurzům (ZŠ Chrast se zúčastní společně se ZŠ Žďár nad Sázavou v termínu 2. – 5. 10. 2012 v Nesměři) a podzimní návštěvě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Druhý den jsme zavítali na návštěvu do ZŠ Pečky a poskytovali si navzájem kolegiální poradenství a vyměňovali si zkušenosti s prací se ŽP.

Za tým ŽP Zdeněk Volejník

4. výjezdní seminář učitelů - Velký Osek

3. výjezdní seminář učitelů - Luka nad Jihlavou

 

2. výjezdní seminář učitelů - Luka nad Jihlavou

 

 

 

1. výjezdní seminář učitelů - Rovečné

Videozáznamy

Supervize v našem parlamentu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Projekt SOS žákovské parlamenty

Naše škola byla vybrána jako jediná v Pardubickém kraji do projektu Žákovské parlamenty SOS. Cílem tohoto projektu je po dva roky vzdělávat tým pedagogů z vybraných škol a pracovat také s celým sborem školy a hlavně se samotným žákovským parlamentem.
O jarních prázdninách se ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská, metodik prevence pan učitel Zdeněk Volejník a výchovná poradkyně paní učitelka Mgr. Eva Kloudová zúčastnili prvního pracovního výjezdního setkání zúčastněných škol z celé republiky s lektory projektu. Pracovní setkání se konalo v Rovečném na Vysočině. Setkávat se bude 7 škol. Od čtvrtka do soboty se uskutečnilo několik pracovních dílen, kde si všichni ujasnili teoretickou základnu pro fungování žákovských parlamentů, podmínky a principy. Vynikající je, že při správném fungování žákovského parlamentu jsou v praxi naplňována průřezová témata, zejména Výchova demokratického občana. Žáci dostávají pod vedením pedagogů do ruky konkrétní nástroje pro fungování samosprávy ve škole.
Další setkání projektového týmu s lektory budou v červnu a srpnu 2011. Žákovský parlament z naší školy vyjede na setkání s lektory a učiteli na čtyřdenní kurz od 27. do 30. září 2011.Naší partnerskou školou se stala Základní škola z Uherského Hradiště. Do té doby ale tým pedagogů musí splnit mnoho teoretických i praktických úkolů. Ověřili jsme si, že vzdělávání musí začít u učitelů, aby pak mohlo pokračovat v hlavách žáků. Nelitujeme čas, ani námahu, tento projekt se od samého začátku jeví jako velmi smysluplný a potřebný. Demokracie je nejvyšší formou soužití lidí a naši žáci budou mít po absolvování tohoto projektu v mnohém před svými vrstevníky náskok.