Děti pomáhají dětem

Žáci a žákyně ZŠ Chrast se i letos zúčastnili akce Sněhuláci pro Afrikum, kterou pořádá organizace Kola pro Afriku. Na opravu jízdních kol, kterými se děti v Gambii dopravují do školy, vybrali naši žáci a žákyně částku 1608,- Kč. Děkujeme!

Snehulaci

I náš žákovský parlament volil prezidenta

Centrum pro demokratické učení (CDU) oslovilo žákovské parlamenty ze sítě Škola pro demokracii s možností uspořádat prezidentské volby pro žáky a žákyně základních škol. Z oslovených parlamentů jich jednáct zaslalo svoji odpověď, mezi nimi i žákovský parlament ZŠ Chrast. A kterého z prezidentských kandidátů by si zvolily děti z chrasteckého parlalmentu? Ve shodě s ostatními žákovskými parlamenty u nich zvítězil Petr Pavel.

Prezident