Světová škola

 

Svetova_skola_logo

 

Návrh briefing paperu na místní akci

Jedním z kritérií projektu Světová škola je vytvoření návrhu dopisu - pozvánky na místní akci. Tohoto úkolu se chopila děvčata z páté třídy. Postupují podle doporučené osnovy pro psaní přesvědčovacího dopisu podle metodiky. Veřejnou akci náš pracovní tým plánuje ve spolupráci s pracovníkem rozvoje města Chrast. Po dokončení bude dopis - pozvánka určen široké veřejnosti města a okolí s cílem zaměřit se právě na neoblíbená jídla a dokázat, že i pokrmy z luštěnin, hub či ryb nemusí končit v odpadových nádobách.

Img_20200304_182109Img_20200225_101735

Boxy na recepty

Pro získání receptů od občanů města, jsme vyrobili boxy, které rozmístíme na několika místech v obci. Do nich budou moci lidé vkládat recepty z luštěnin, hub a ryb. Pro tento účel byla zřízena i školní e-mailová adresa. Jsme zvědaví, kolik receptů se nám sejde ...

Img_20200303_103728Img_20200303_113152

Setkání s vedoucí školní jídleny

V návaznosti na vyhodnocení dotazníkového šetření na škole, jsme pozvali na schůzku projektu vedoucí školní jídelny paní Moravčíkovou. Seznámila nás s tzv. spotřebním košem a s pravidly, kterými je nutné se řídit při sestavování jídelníčku. Jako pozornost přinesla výborné pečené sušenky. Nikdo z nás netušil, že hlavní surovinou pro jejich přípravu jsou neoblíbené fazole.

Img_20200127_074917Img_20200127_075706

Img_20200127_080325Img_20200127_080556

Dotazník

Oblíbená a neoblíbená jídla - co nám chutná a co nechutná

Žáci zapojeni do projektu sestavili dotazník pro spolužáky a pedagogy a asistenty naší školy. Otázky se týkaly určení pořadí tří nejoblíbenějších jídel a tří neoblíbených jídel. Pro dotazník jsme se rozhodli z toho důvodu, že mnoho žáků - strávníků část obědů vrací. Společně se budeme zabývat možnostmi, jak plýtvání jídlem ve školní jídelně omezit.

výsledky dotazníku: 


Oblibena_jidla Neoblibena_jidla

 

 

Img_20191202_080702Img_20191202_080712

Img_20191202_080723Img_20191202_080928

Img_20191202_081601Img_20191202_080733

Zkoumání globálních témat

Na dalších setkáních jsme diskutovali o "cílech",  úvahami "proč - proč -proč" - se zaměřujeme na více cílů. V konečné fázi jsme se rozhodli směřovat svůj projekt na to, co můžeme sami ovlivnit - spotřebu potravin - tedy cíl č. 12. Metodou sněhové koule jsme zaznamenávali hesla týkajících se dané problematiky a plánovali, jak dál.

Img_20191119_112101

Cíle udržitelného rozvoje

Seznamovali jsme se s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Vybrat z nabídky 17 Cílů udržitelného rozvoje bylo opravdu náročné. Každý z nás obhajoval vlastní názor na důležitost cílů. Nakonec jsme se shodli a diskutovali o následujících: č. 3 - Zdraví a kvalitní život,  č. 4 - Kvalitní vzdělání, č.6 - Pitná voda a kanalizace, č.7 - Dostupné a čisté energie, č. 11 -  Udržitelná města a obce, č. 12 -  Odpovědná výroba a spotřeba, č. 15 - Život na souši, č. 16 - Mír, spravedlnost a silné instituce, č. 17 - Partnerství ke splnění cílů.

Více odkaz: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Img_20191104_074741Img_20191104_074749

Img_20191104_074811Img_20191125_141838