Světová škola

Svetova_skola_logo

Dotazník

Oblíbená a neoblíbená jídla - co nám chutná a co nechutná

Žáci zapojeni do projektu sestavili dotazník pro spolužáky a pedagogy a asistenty naší školy. Otázky se týkaly určení pořadí tří nejoblíbenějších jídel a tří neoblíbených jídel. Pro dotazník jsme se rozhodli z toho důvodu, že mnoho žáků - strávníků část obědů vrací. Společně se budeme zabývat možnostmi, jak plýtvání jídlem ve školní jídelně omezit.

výsledky dotazníku: 


Oblibena_jidla Neoblibena_jidla

 

 

Img_20191202_080702Img_20191202_080712

Img_20191202_080723Img_20191202_080928

Img_20191202_081601Img_20191202_080733

Zkoumání globálních témat

Na dalších setkáních jsme diskutovali o "cílech",  úvahami "proč - proč -proč" - se zaměřujeme na více cílů. V konečné fázi jsme se rozhodli směřovat svůj projekt na to, co můžeme sami ovlivnit - spotřebu potravin - tedy cíl č. 12. Metodou sněhové koule jsme zaznamenávali hesla týkajících se dané problematiky a plánovali, jak dál.

Img_20191119_112101

Cíle udržitelného rozvoje

Seznamovali jsme se s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Vybrat z nabídky 17 Cílů udržitelného rozvoje bylo opravdu náročné. Každý z nás obhajoval vlastní názor na důležitost cílů. Nakonec jsme se shodli a diskutovali o následujících: č. 3 - Zdraví a kvalitní život,  č. 4 - Kvalitní vzdělání, č.6 - Pitná voda a kanalizace, č.7 - Dostupné a čisté energie, č. 11 -  Udržitelná města a obce, č. 12 -  Odpovědná výroba a spotřeba, č. 15 - Život na souši, č. 16 - Mír, spravedlnost a silné instituce, č. 17 - Partnerství ke splnění cílů.

Více odkaz: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Img_20191104_074741Img_20191104_074749

Img_20191104_074811Img_20191125_141838