Vy jste se ptali, paní ředitelka odpovídala

 1. 1.      Co udělat, když žáci ničí zařízení záchodů a nenajde se viník?
 • WC na nové budově jsem vyfotila a uveřejnila na webu, aby rodiče viděli, jak jsou děti nevychované. Ráda si od vás nechám poradit, co v případě, že viníka nenajdeme, mám dělat? V tomto jsem již roky bezradná…

 1. 2.      Bude-li se rekonstruovat stadion – umělá dráha?
 • Pan učitel Novák zpracoval krásný plán a předal městu. Úřad pravděpodobně čeká na dotace. Když půjdete na zastupitelstvo, můžete se zeptat, popř. oslovit paní starostku dopisem.

 1. 3.      Jak to bude s nádobami na vodu?
 • Já osobně piji celý život kohoutkovou vodu a překvapilo mě, že bychom chtěli ve škole barely s vodou. Je to velice drahá záležitost. Musely by se pravidelně čistit. Obávám se také, že děti by barel ničily. Pokud by žáci trvali na zakoupení barelů, po novém roce můžeme pokusně zakoupit po jednom na každou budovu. Ale věřím, že žáci s třídními učiteli vymyslí, jak si sami zajistíme pitný režim. Vaše návrhy očekávám v ředitelně J

 1. 4.      Kdy bude nová počítačová učebna?
 • Je schválen grant, postoupili jsme do posledního kola a snad  dostaneme 1 000 000 Kč. Nová počítačová učebna by měla být dokončena koncem srpna 2018. V současné době máme zadáno výběrové řízení.

 1. 5.      Budou na chodbě u třídy 5.A nová světla?
 • Máme adresu na firmu, která udělá návrh a výměnu osvětlení bychom spolu s celkovou rekonstrukcí chodby chtěli realizovat do konce hlavních prázdnin 2018

 1. 6.      Umíte hrát na banjo?
 • Ne, ani se nechystám se učit.

 1. 7.      Co se stalo se školní hymnou? Kde je? Pustíte ji?
 • Školní hymna je stále nahraná v počítači paní ředitelky. Některé učitele však hraní hymny obtěžovalo. Můžete poprosit vyučující, zda by se ve sborovně domluvili, zda hymnu pouštět či ne a při jakých příležitostech.

 1. 8.      Šlo by mít na 2. stupni také čerty?
 • Učitelé na druhém stupni se shodli, že v tento den je na škole příliš velký binec. Hrozí také nebezpečí leknutí se, stres nebo šok u některých žáků. Návrh pro příští rok je besídka v jídelně. Čerti by neměli mít masky a jednotlivé třídy budou do jídelny postupně docházet. Je to předmětem diskuze celého učitelského sboru, ne pouhým rozhodnutím ředitelky školy – uvidíme, co z diskuze vzejde.

 1. 9.      Od jaké doby jste chtěla být učitelkou?
 • Chtěla jsem být knihovnicí, ale rodiče mě nepustili na internát. Šla jsem tedy na gymnázium a potom jsem chtěla studovat češtinu kvůli knížkám. Aprobace byla s hudebkou, ta mi nešla, proto jsem si vybrala dějepis a pedagogiku, později jsem dostudovala rodinnou výchovu (dnes výchova ke zdraví).

 1. Proč nemůže být odpolední vyučování od 12:50 do 14:25, abychom stíhali autobusy?
 • Protože existuje Vyhláška č. 48 o základní škole v platném znění, která říká, jak dlouhé musí být přestávky. Polední pauza musí mít určitou délku, využíváme minimální časové rozmezí všech přestávek právě kvůli tomu, že polovina žáků naší školy dojíždí. Máte možnost čekat na autobus v teple ve školním klubu.

 1. 11.  Mohla by se pro náboženství najít vhodná učebna?
 • Pokud by se výuka náboženství posunula od 12:30 hodin, je možné najít některou třídu, ve které se již nevyučuje. Záleží na dohodě s panem farářem, kdy potřebuje zahájit výuku.

 1. 12.  Jste učitelka, lektorka a ředitelka. Máte profesně ještě nějaký cíl?
 • Byla bych moc ráda, kdybych mohla všechny tyto svoje profese i do budoucna vykonávat. Všechny mě naplňují a baví – každá trochu jinak a dohromady je to moc fajn.

 1. 13.  Čím jste dosud v životě byla nejraději?
 • Mámou svých dvou už dospělých dětí a manželkou svého muže. Profesně učitelkou a nejnověji vedoucí čtenářského klubu…

 

 1. 14.  Co vás na naší škole baví a co štve?
 • Baví mě zajišťovat rozvoj školy, posunovat ji směrem ke kvalitnímu vzdělávání. Baví mě učit. To je pořád aktivita, co mě drží u mého povolání – moje veliká láska k dětem a důvěra v to, že se nám všem společně ve škole podaří, aby se každé dítě vzdělávalo na maximum svých schopností tak, aby si jednou každý z vás našel povolání, které ho uživí. Co mě štve, moc dobře všichni víte: Lajdáckost v přístupu některých žáků ke škole, nevychovanost některých žáků, jejich drzé chování vůči zaměstnancům školy a ničení vybavení školy, na které pracně sháním peníze.

 1. 15.  Proč nejsme 22. 12. doma?
 • Vánoční prázdniny v roce 2017 začaly sobotou 23.12.

 1. 16.  Uvažujete o zavedení automatů?
 • NE. Pokud máte na mysli automaty na sladkosti, ty jsou zakázány vyhláškou ministerstva školství.

 

 1. 17.  Budou se opravovat šatny a záchody?
 •  WC v celé škole i ve školní jídelně jsem nechala postupně v uplynulých 9 letech opravit. Šatny jsou v plánu, ale až jak vyjdeme s penězi v roce 2018 při generální opravě chodby na staré budově.  Musí se tam vykopat mokrá dlažba, podloží do hloubky 1 m, udělat pořádnou izolaci a tzv. „kufr“ , pak zavést do země nové vodovodní trubky, udělat kanalizaci a plyn. Pokud zbudou peníze, ráda bych koupila do šaten skříňky – ale ruku na srdce – pokud je žáci zničí tak, jak zničili dosavadní skříňky, které již v šatnách jsou, nevím, jestli má cenu investovat 500 000,-Kč. Tolik totiž bude vybavení šaten minimálně stát.

 1. 18.  Budeme mít v některých třídách na 2. stupni jiné tabule?
 • Této otázce nerozumím – ve všech třídách II. stupně jsou interaktivní tabule se zelenými křídly na psaní. Všichni třídní učitelé dostali velkou bílou fólii na psaní fixou – požadavek češtinářek na zápisy větných rozborů (mrkněte se, zda ve vaší třídě visí?). Do třídy 9. B je objednána zelená tabule, protože je tam pouze IT bez křídel (dodání cca únor 2018). Podle mého názoru není důvod k nákupu dalších tabulí.

 1. 19.  Za jakých podmínek by byly uhelné prázdniny?
 • Pokud by se ve škole topilo uhlím, jako v dobách mého dětství…

 1. 20.  Na 2. stupni nejsou ve všech třídách odpadkové koše na krabičky od kravíků. Budou?
 • Domnívám se, že tento problém velice snadno vyřeší domluva vašich třídních učitelů s paními uklízečkami, které dostatek košů dokoupí. Potřebujeme jen vědět konkrétní třídy.

 1. 21.  Dokoupí se koření do kuchyňky?
 • Samo určitě ne, ale co vám v tom brání???

 1. 22.  Přáli bychom si skříňky ve všech šatnách.
 • Mám to v plánu, ale všechno musí jít postupně od nejvíce potřebných záležitostí, k těm, které jsou nadstavbou a bez kterých jsme se zatím mohli obejít. Ono by bylo možná fajn, srovnat si boty do laviček a pověsit si bundu na věšák… Zkuste to a uvidíte, jak se vaše šatny změní…

 1. 23.  Kdy se ve třídách čistí okna?
 • 2x ročně – v době hlavních a jarních prázdnin.

 1. 24.  Je lehké být paní ředitelkou?
 • Co myslíte???

 1. 25.  Mohla by být třída 7. A na nové budově?
 • Pokud bychom zrušili naši jedinou odbornou učebnu Chemie a Fyziky, pak by mohla…

 1. 26.  Jaké tradice dodržujete na Vánoce a jak slavíte Silvestr?
 • Na Vánoce se schází naše celá široká rodina a jsme moc rádi spolu. Vážím si toho, že mám ještě oba rodiče (tatínkovi je už 81 let) a že obě naše dospělé děti chtějí být také s námi a jsme spolu i s rodinou mé sestry. V posledních dvou letech jsme na štědrovečerní večeři u dcery, kde jsou i rodiče jejího manžela, takže nás je u stolu 13.  Nelijeme olovo, ani nemáme žádné další zvyky, ale posloucháme koledy a díváme se na pohádky. Pokud je pěkné počasí, chodíme s naší dcerou a synem a teď už i s jejich partnery o druhém vánočním svátku na procházku do Podskály, nesmí chybět ani náš pes Eliška.
 • Silvestr slavím se svými přáteli, je nás velká parta 16 a více lidí a již několik let u kamaráda opékáme od 11 hodin dopoledne na dvoře silvestrovské buřty…

 1. 27.  Jste v naší škole s něčím nespokojená?
 • Jak už jsem napsala – mrzí mě drzost, prolhanost a nevychovanost některých našich žáků…Ale věřím, že až dostanou rozum, stanou se z nich dobří lidé. Také mě trápí nedostatek místa ve škole – málo odborných učeben, nedostatek kabinetů pro učitele. Ale protože nerada jen nadávám, napsali a podali jsme projekt za 17 000 000,- Kč, aby mohla u školy vzniknout přístavba 4 odborných učeben s kabinety pro učitele. Plánujeme také projekt na půdní vestavbu nad starou budovou, kde by mohly vzniknout místnosti pro školní družinu a školní klub a třeba i větší školní knihovna a sál (podobně, jako je to v ZUŠce). Ale všechno to záleží na penězích, zda se nám je z projektů a od zřizovatele podaří sehnat.

 1. 28.  Která třída je podle vás nejlepší?
 • Ta, která se slušně chová a drží pohromadě bez rvaček a nadávání si…

 1. 29.  Jste abstinentka?
 • Ne, mám ráda kvalitní moravské víno.

 1. 30.  Je nutné nadále udržovat akademii, když nácvik většinu žáků nebaví?
 • To, jak si akademii nacvičíte, záleží na vás (a také hodně na vašich třídních učitelích). A pokud se podíváte na fotky ze školních akademií na chodbě školy – opravdu máte pocit, že takhle vypadají děti, které to nebaví? Je to tradice dlouhá 25 let a já ji rozhodně kvůli několika lidem, které nebaví nic, co vyžaduje úsilí, nezruším. Také je to místo, kde se každoročně loučí deváťáci a je to den, kdy se slavnostně potkáme i s vašimi rodiči a s vašimi dalšími příbuznými.

 1. 31.  Nepřijde vám, že se to dnes přehání s péčí?
 • Nevím, jakou péči máte na mysli, ale v naší škole poskytujeme takovou péči ve vzdělávání každému žáku, jakou právě tento konkrétní žák potřebuje.

 1. 32.  Jaký máte názor na jídla ve školní jídelně?
 • Všechna jídla mi moc chutnají a někdy nevím, co si mám vybrat. Jsem moc spokojená…Velmi oceňuji saláty, ovoce a zeleninu a přesto, že nejsem „polévkový typ“, ráda každý den ochutnám…

 1. 33.  Uvažujete o zavedení školního rozhlasu na chodbách?
 • Ne, není důvod.

 1. 34.  Proč je nějaký žák v normální škole a ne ve zvláštní?
 • Zvláštní školy v naší vzdělávací soustavě ČR neexistují. Pro děti, které mají střední, těžké nebo hluboké mentální postižení a k tomu třeba ještě smyslové postižení, existují speciální školy, protože takové děti by běžná základní škola vzdělávat nedokázala. Jinak pro všechny děti platí stejné právo na vzdělávání – je to zakotveno v platných zákonech a vyhláškách našeho státu. Některé děti mají speciální potřeby pro své vzdělávání – nevybraly si to, že budou na vozíku, nebo že jim nepůjde čtení a psaní, nebo to, že bude jejich chování odlišné od ostatních dětí – nejsou ani líné, ani nevychované a my jim jako zaměstnanci školy musíme jejich cestu ke vzdělávání co nejvíce ulehčovat. Nezastírám, že je to pro nás nové, že je to těžké a že se to všichni učíme, ale jako ředitelka školy zodpovídám za rovný přístup k poskytování vzdělávání pro všechny žáky v souladu s dodržováním zákonů naší země.

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku 

Do letošního 6. ročníku se zapojilo 18 tříd. Na přepravu jízdních kol 
pro africké děti jsme vybrali 910 Kč. Děkujeme všem.