Vnitřní pravidla práce parlamentáře

Na schůzce 14.11.2011 jsme pomocí metody sněhové koule tvořili vnitřní pravidla práce parlamentáře. Vzniklo nám závazné patero, které bude i s podpisy vyvěšeno v naší parlamentní místnosti.

  1. Pravidelně chodit na schůzky
  2. Hovořit ve třídách o tom, co děláme v parlamentu
  3. Sledujeme nástěnku
  4. Nasloucháme si
  5. Neboj se za svůj názor