I náš žákovský parlament volil prezidenta

Centrum pro demokratické učení (CDU) oslovilo žákovské parlamenty ze sítě Škola pro demokracii s možností uspořádat prezidentské volby pro žáky a žákyně základních škol. Z oslovených parlamentů jich jednáct zaslalo svoji odpověď, mezi nimi i žákovský parlament ZŠ Chrast. A kterého z prezidentských kandidátů by si zvolily děti z chrasteckého parlalmentu? Ve shodě s ostatními žákovskými parlamenty u nich zvítězil Petr Pavel.

Prezident

Ani záludné otázky paní ředitelku nezaskočily

Dne 12. prosince se uskutečnilo Horké křeslo. Hostem Horkého křesla byla paní ředitelka naší školy Lenka Budínská. V Horkém křesle zazněly otázky pozitivní i negativní. Paní ředitelka odpověděla na každou otázku bez problémů. Paní ředitelku Horké křeslo bavilo a těší na to další v roce 2023.

Matěj Volejník, 6. B