Fotografická výzva žákovského parlamentu

Plakátky na plotě

 Plakátky na plotě naší školy

Dopravní průzkum ukázal, že mnozí řidiči, kteří ráno vozí své děti do školy, nedodržují dopravní předpisy. 
Rozhodli jsme se tedy umístit na plot školy plakátky s prosbami o jejich dodržování.
Děkujeme žákům z 1. stupně, kteří se podíleli na zhotovení plakátků.
Img-20231101-wa0008Img-20231101-wa0010_2 Img-20231101-wa0007Img-20231101-wa0004 Img-20231101-wa0005 

Schůzka "malého" parlamentu

 
Schůzka "malého" parlamentu
Žáci, kteří se zapojili do monitorování dopravní situace ráno před vyučováním před budovou naší školy, nás seznámili se závěry tohoto průzkumu. Diskutovali jsme o přestupcích řidičů, zejména o těch, kteří zastavují na zákazech a vyhrazeném místě pro postižené občany.
Napadlo nás umístit na plot školy plakátky pro řidiče aut se žádostí o dodržování pravidel.
Img_20231009_075557 Img_20231009_075601 Img_20231009_075628 Img_20231009_075645 

Třeťáci poprvé volili své zástupce do žákovského parlamentu

Děti pomáhají dětem

Žáci a žákyně ZŠ Chrast se i letos zúčastnili akce Sněhuláci pro Afrikum, kterou pořádá organizace Kola pro Afriku. Na opravu jízdních kol, kterými se děti v Gambii dopravují do školy, vybrali naši žáci a žákyně částku 1608,- Kč. Děkujeme!

Snehulaci

I náš parlament volil prezidenta

Centrum pro demokratické učení (CDU) oslovilo žákovské parlamenty ze sítě Škola pro demokracii s možností uspořádat prezidentské volby pro žáky a žákyně základních škol. Z oslovených parlamentů jich jednáct zaslalo svoji odpověď, mezi nimi i žákovský parlament ZŠ Chrast. A kterého z prezidentských kandidátů by si zvolily děti z chrasteckého parlalmentu? Ve shodě s ostatními žákovskými parlamenty u nich zvítězil Petr Pavel.

Prezident

Ani záludné otázky paní ředitelku nezaskočily

Dne 12. prosince se uskutečnilo Horké křeslo. Hostem Horkého křesla byla paní ředitelka naší školy Lenka Budínská. V Horkém křesle zazněly otázky pozitivní i negativní. Paní ředitelka odpověděla na každou otázku bez problémů. Paní ředitelku Horké křeslo bavilo a těší na to další v roce 2023.

Matěj Volejník, 6. B

Thumbnail_img_5008

Thumbnail_img_4988

Aktuality

 

Schůzky žákovského parlamentu pokračují i v době uzavření škol.

 

Naše setkávání probíhá nadále. Pravidelně se "scházíme" u svých počítačů z pohodlí domova každou středu v čase od 10:00 do 11:30 hodin. Zaměřili jsme se převážně na témata médií. Využíváme pořad  KOVYHO MEDIÁLNÍ RING.

 

Průvodce pořadu je youtuber Kovy, který přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. V každém z pěti dílů si pokládá 5 klíčových otázek: KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení.

 

 

 

Děkuji všem vyučujícím a žákům za podporu  a účast v 8. ročníku
charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Za "sněhuláky" a vybranou
částku 1 220Kč, která opravdu pomůže.

I.Celnarová

fotky: http://parlament.skola-chrast.net/akce-2019_2020

http://snehulaciproafriku.cz/ 

 

Světová škola

Dotazník

Oblíbená a neoblíbená jídla - co nám chutná a co nechutná

Žáci zapojeni do projektu sestavili dotazník pro spolužáky a pedagogy a asistenty naší školy. Otázky se týkaly určení pořadí tří nejoblíbenějších jídel a tří neoblíbených jídel. Pro dotazník jsme se rozhodli z toho důvodu, že mnoho žáků - strávníků část obědů vrací. Společně se budeme zabývat možnostmi, jak plýtvání jídlem ve školní jídelně omezit.

výsledky dotazníku:

Oblibena_jidla Neoblibena_jidla

 

 

Informační nástěnka ŽP

Img_20181128_140357                  

       

 

 

I náš parlament volil prezidenta

Žákovský parlament vedou Mgr. Iva Celnarová a Mgr. Lenka Budínská.

Logo

logo žákovského parlamentu (autor: Miloš Janíček)