AKTUALITY

Summit světových škol - Chudoba blízká i vzdálená

Přijali jsme pozvání vzdělávacího programu Varianty, se kterým spolupracujeme, na Summit světových škol. Summit se uskutečnil 18. června v Centru současného umění DOX v Praze. Byla určena učitelům i žákům různých typů škol napříč Českou republikou, kteří se zajímají o globální témata a usilují o jejich otevírání ve veřejném prostoru i začleňování do výuky. Akcí provázela známá moderátorka p. Nora Fridrichová. 

Na Summit jsme pozvali sedmáka Kubu, který se zúčastnil workshopu - Fotbal pro rozvoj - když fotbal není jen hra.

Fotbal je nejpopulárnější sport na světě. Zároveň je to ale sport nejvíce kontroverzní, protože jsou s ním často spojována témata jako například nerovnost, korupce a násilí. Nicméně pokud tento sport dostaneme zpátky k jeho kořenům, stává se z fotbalu skvělý nástroj, který lidem přináší hodnoty jako jsou respekt, spolupráce, férovost a porozumění. Současně je to silný prostředek k odstraňování nerovností a faktorů, které vedou k chudobě. Díky jeho popularitě, jednoduchosti a inkluzivní přirozenosti má fotbal schopnost lidi spojovat, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo to, odkud pochází. Projekt “Fotbal pro rozvoj” tento potenciál v maximální možné míře využívá k pozitivnímu sociálnímu dopadu, když tradiční a obvyklá fotbalová pravidla přizpůsobuje potřebám společnosti. Na tomto workshopu se můžete dozvědět, jak lze prostřednictvím fotbalu reagovat na jednotlivá sociální témata a zároveň rozvíjet konkrétní sociální dovednosti. Interaktivní a zábavnou formou se naučíte, jakým může být fotbal skvělým nástrojem pro boj s chudobou. Další informace najdete na www.fotbal.je.

Img_20190618_094030Img_20190618_101344_1

Img_20190618_102320Img_20190618_114804

Img_20190618_124238Img_20190618_124243

Img_20190618_134109

Konference žákovských parlamentů Pardubického kraje

 

Ohlédnutí za Krajskou konferencí žákovských parlamentů Pardubického kraje

 

Dne 21. 5. 2019 se sjeli do Pardubic "parlamenťáci" ze základních škol. V prostorách krajského úřadu jsme pořádali konferenci právě pro žáky a pedagogy pracující ve školních parlamentech v Pardubickém kraji. Cílem konference byla vzájemná výměna nápadů a aktivit, které je možno realizovat na školách. Diskutovali jsme také o možnostech, jakými způsoby pozitivně ovlinit chod školy. Děkujeme našim žákům, kteří se akce účastnili, za vzornou reprezentaci školy a za vedení pracovních týmů.

 Z médií:

 Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pardubicky-kraj-Zastupci-detskych-parlamentu-se-sesli-na-krajskem-urade-582483

Pardubický rozhlas

http://www.skola-chrast.net/zakladni-skola/reditelna-oznamuje

 Více na webu školy v záložce ředitelna oznamuje.

 

Demokracie v nás

Img_20190507_131112

 Na závěrečném úkolu - zpracování posteru k zajímavostem Evropské unie - se podílely Agáta a Míša pod vedením p. uč. Celnarové. Při práci s tématem jsme se dozvěděly- pro nás - opravdové novinky. Za zpracování děkujeme.

 

Img_20190507_131056Img_20190507_131047

Img_20190507_131042Img_20190507_131038_2

Jedním z úkolů bylo sestavit pomocí počítačového programu koláž se zajímavými informacemi o městě. Konečnou podobu koláže navrhli a sestavili "parlamenťáci" Jirka s Kubou. Děkujeme.Parlament1-fotokolaz

Pro splnění druhé úrovně projektu se náš pracovní tým vydal do Prahy. Naše cesta vedla přímo do Poslanecké sněmovny. Zde jsme měli již předem domluvenou schůzku s poslancem Mgr. M. Výborným, s nímž jsme měli natáčet videorozhovor.  "Pracovní cesta" nebyla pouze pracovní, měli jsme možnost prohlédnout si prostory Poslanecké sněmovny a osobně se účastnit a sledovat část rozpočtového jednání přímo v sále PS.

 

Img_0926Img_0934

   příjezd do Prahy                                        náš reportážní vůz

Img_0996Img_0997

                         přípravy vrcholí, tréma stoupá ...

Img_0998Img_0993

                                                                                      prohlížíme si ....

Img_0984Img_0936

Img_0929Ptdc0009-1

Img_1002_2Img_1001_2

          milé setkání - natáčíme, povídáme si ...

Img_1007_2Img_0943-1

                                                                 užíváme si ...

Img_0973-1Img_1011_2

                                                                            sraz pod "tabulí"

Demokracie v nás

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás.

Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly budou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních. Do tohoto projektu se zapojilo 15 parlamanťáků - dobrovolníků. Žáci budou pracovat pod vedením Mgr. Celnarové, Mgr. Kolářové a ředitelky školy Mgr. Budínské.

https://www.etwinning.cz/etwinningova-hra-demokracie-v-nas/

Setkání s panem starostou

V pondělí 18. 2. se několik žáků - parlamenťáků, kteří se dobrovolně přihlásili do eTwinningového projektu  Demokracie v nás, sešlo s panem starostou Krňanským na společné schůzce.

Shromažďovali jsme informace k realizaci první oblasti úkolů. Čeká nás tvorba fotokoláže, která se bude týkat oblasti Demokracie v obci. Pan starosta se nám plně věnoval a my si odnášeli ze schůzky spoustu zajímavých novinek.

Img_20190218_080724_2Img_20190218_080736_2

Img_20190218_081312_2Img_20190218_091540_2

Img_20190218_092945_2

 

Nominace na cenu Via Bona

V loňském roce jsme se žákovským parlamentem pracovali po celý školní rok na přípravě dlouhodobého projektu s přesahem do komunity obce. V projektu pokračujeme i nyní. Velice si vážíme nominace na cenu Via Bona v kategorii Mladý srdcař, na kterou nás nominovala organizace Člověk v tísni, Varianty.

https://www.nadacevia.cz/viabona/#aktualni-rocnik

Senát ČR

S naším projektem jsme se v listopadu 2018 dostali pozvání do Senátu ČR odkud jsme si odvezli krásné 4. místo.  Byla hodnocena smysluplnost projektu a jeho přínos pro komunitu. Soutěž vyhrála jediná zúčastněná střední škola, a tak můžeme říci, že jsme vlastně byli mezi "základkami" třetí....

Senat-2018

 

Informační nástěnka ŽP

Img_20181128_140357                  

       

Dokážeme víc, než si myslíte.

Dscn3678Dscn3704

 

Ve středu 24. října a ve čtvrtek 25. října se konal v naší škole kurz pro nově zvolené členy žákovského parlamentu. Vedli jej lektoři z Centra demokratického učení CEDU Praha a ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská spolu s paní učitelkou Mgr. Ivanou Celnarovou.

Název kurzu "Dokážeme víc, než si myslíte" plně vystihuje náplň společně strávených dvou dnů. Žáci se učili komunikovat, ověřili si na prožitkových úlohách, že není možné prosazovat jen svůj názor. Jak sami v závěrečném hodnocení popsali: je důležité vyslechnout druhé a domluvit se na postupu, jinak to nikam nepovede a úkol nesplníme...
Pokus o  předávání informací nám ukázal, jak dojde ke zkreslení příběhu, když si jej postupně převypráví více lidí. Z bedly jedlé je rázem v košíku jedle, paní Hronová s večeří čekala v 18 hodin a na konci, když příběh převyprávěl 23. účastník, už nevečeřel vůbec nikdo, natož v 18 hodin. Děti si ověřily, že nemají dát na to, co se dozvědí z doslechu, ale mají si fakta a skutečnosti ověřovat z více zdrojů a nejlépe přímo u pramene...
Učili jsme se základům etikety - podání ruky a pozdravení, oční kontakt, oslovování se slušnou formou. Pohybové aktivity nás rozproudily, další hry zase vyžadovaly postřeh a koncentraci.
Ze skupinky dětí, které se ani neznaly jménem, je parta, která je připravená pracovat ve prospěch svých tříd, organizovat aktivity a pokračovat v komunitním projektu...
Hodnotíme jako podnětné a dobře prožité dva dny!
Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Ivana Celnarová

Dscn3694Dscn3696

Dscn3697Dscn3698

Dscn3714Dscn3739

 

 

Žákovský parlament vedou Mgr. Iva Celnarová a Mgr. Lenka Budínská.

Logo

logo žákovského parlamentu (autor: Miloš Janíček)