AKTUALITY

Schůzky žákovského parlamentu pokračují i v době uzavření škol.

Naše setkávání probíhá nadále. Pravidelně se "scházíme" u svých počítačů z pohodlí domova každou středu v čase od 10:00 do 11:30 hodin. Zaměřili jsme se převážně na témata médií. Využíváme pořad  KOVYHO MEDIÁLNÍ RING.

Průvodce pořadu je youtuber Kovy, který přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. V každém z pěti dílů si pokládá 5 klíčových otázek: KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení.

 

 

Děkuji všem vyučujícím a žákům za podporu  a účast v 8. ročníku
charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Za "sněhuláky" a vybranou
částku 1 220Kč, která opravdu pomůže.

I.Celnarová

fotky: http://parlament.skola-chrast.net/akce-2019_2020

http://snehulaciproafriku.cz/ 

 

Světová škola

Dotazník

Oblíbená a neoblíbená jídla - co nám chutná a co nechutná

Žáci zapojeni do projektu sestavili dotazník pro spolužáky a pedagogy a asistenty naší školy. Otázky se týkaly určení pořadí tří nejoblíbenějších jídel a tří neoblíbených jídel. Pro dotazník jsme se rozhodli z toho důvodu, že mnoho žáků - strávníků část obědů vrací. Společně se budeme zabývat možnostmi, jak plýtvání jídlem ve školní jídelně omezit.

výsledky dotazníku:

Oblibena_jidla Neoblibena_jidla

Křeslo pro hosta - Rozhovor s paní ředitelkou

Img_20191216_074756 Img_20191216_075339

1. Proč nejsou sedačky před každou třídou?

· Na sedačky před každou třídu zatím nezbyly peníze. To, že jsou – je bonus, vždycky musíme nejprve pořídit nebo opravit to, co je nezbytné pro výuku. V roce 2020 bychom mohli přikoupit další dva sety, pokud nebudou nějaké závažné výdaje a opravy.

2. Proč paní učitelka z elektroniky je teď na vaření?

· Nesrozumitelná otázka.

3. Proč musíme v zimě chodit na TV ven?

· Když je počasí, které přeje, tak se může jít ven. Rozhoduje učitel tělesné výchovy. Vždycky je zdravější cvičit ve 13 – 15 stupních venku, než v hale.

4. Proč není na škole více učitelů TV?

· Jsme rádi, že máme stávající 2 aprobované učitele TV, ti pokryjí počty hodin v rozvrhu žáků.

5. Je v současné době nějaký učitel, na kterého dostáváte často stížnosti?

· Ne.

6. Máme pocit, že si paní uklízečky stěžují, že musí uklízet po nás a my si po sobě uklízet musíme (uklízet je jejich práce).

· Paní uklízečky vytřou, vyluxují, umyjí okna, vynesou odpadky. Žáci si po sobě uklízí papíry, obaly od svačiny, větší odstřižky např. po výtvarné výchově. Paní uklízečky jsou uklízečky, nejsou služky.

7. Z jakého důvodu učí fyzikářka TV?

· Případy, kdy musí být u skupiny žáků při Tv dva učitelé, nastávají, kdy v ročníku buď více než 30 děvčat nebo více než 30 chlapců a je nutno zabezpečit dohled nad těmito žáky. Druhý učitel pomáhá aprobovanému tělocvikáři, nevede hodinu Tv sám. Paní učitelce je cvičení blízké, sama chodí cvičit několikrát týdně, proto jsme ji vybrali pro výuku Tv.

8. Proč musíme na zájmový kroužek čekat u šaten a ne před třídou?

· U šaten je dohled, před třídou není.

9. Proč 9. B může být na odpoledním vyučování dříve než 5 minut před začátkem a ostatní třídy ne?

· 9. B nerespektuje pravidla a školní řád. Je s nimi veden rozhovor a pokud jsou dříve ve třídě, musí se vrátit do šatny, kde je nad žáky konán dohled.

10. Na 1. a 2. stupni často chybí toaletní papír a utěrky. Jak často by se měl doplňovat a jak často se doplňuje?

· Doplňuje se v pondělí a poté podle potřeby. Pokud někdo vymotá papír ze zásobníku jen tak a nahází na zem, není doplněn. Stejně tak papírové utěrky…

11. Proč nás někteří učitelé nepustí v hodině na WC?

· To by nemělo být. Podle školního řádu má žák právo jít na WC. Zásadou však je, že na WC je ze třídy pouze jeden žák. Někteří žáci se na WC scházejí po domluvě přes mobil. Právo jít na WC má každý, ale nesmí se zneužívat.

12. Budou příští rok tři šesté třídy? Nechceme se dělit.

· Jestli se chtějí dělit nebo ne, to nezáleží na přání žáků. Ale pravděpodobně budou tři šesté třídy – záleží na tom, kolik přijde dětí ze Zaječic.

13. Bylo by možné ozdobit nějaký vánoční strom přímo před školou?

· Neuvažovali jsme o tom. Na náměstí je strom velice pěkný a my máme stromeček ve vestibulu.

14. Kolik oprav školy plánujete?

· V současné době pouze opravy nezbytné. Čeká nás přístavba 4 nových učeben a přestavba podkroví na staré budově na tři třídy pro 1. stupeň.

15. Proč máme HV jen jedenkrát týdně?

· Je to podle počtu povinných hodin v učebním plánu z Ministerstva školství ČR.

16. Bylo by možné spojit TV kluci a holky dohromady?

· Na 1. stupni ano. Na 2. stupni ne – jsou kladeny odlišné nároky na výkon chlapců a dívek. Je nutno respektovat jejich fyziologické změny podle věku.

17. Která třída je podle vás nejhodnější?

· Nemohu posoudit, protože neučím ve všech třídách. Já ale dělím žáky na slušné a neslušné.

18. Se kterými učiteli se vám nejlépe spolupracuje?

· Se všemi, kteří mají o práci zájem a baví je učit. S těmi, kteří dělají něco navíc, co nemusí, jsou ochotní pomoci ostatním a ještě se při tom stihnou usmívat a šířit dobrou náladu.

19. Přijde vám nějaký velký finanční výdaj (za něco ve škole) užitečný?

· Užitečný je výdaj za to, když se něco pořádně opraví. Za smysluplnou věc považuji například rekonstrukci PC učebny.

20. Co ráda děláte ve volném čase?

· Téměř žádný nemám. Ale ráda čtu a starám se o kytky. Bavilo by mě navrhovat zahrady, altány apod.

21. Chtěla jste být vždy učitelkou? Jak dlouho už jste ředitelkou?

· Ne. Když jsem byla malá, chtěla jsem být knihovnicí. Ředitelkou jsem 11 let.

22. Jakou máte ráda barvu?

· Hodně nosím černou, ale mám ráda všechny odstíny modré.

23. Neuvažujete o čipových kartách pro žáky a zaměstnance a důchodce, kteří k nám chodí na obědy z důvodu bezpečnosti?

· Uvažovala bych, kdyby byly peníze. Dveře musíme zamykat, protože je využívali žáci k odchodům v přezůvkách na náměstí, kudy se zase vraceli zpět. Tento vchod slouží jako únikový východ, proto musí být zevnitř otevřený, ale pro neposlušnost několika žáků na přestávku v 11:30 a ve 12:30 tento vchod zamykáme.

24. Myslíte, že velikonoční jarmark je nezbytný?

· Není nezbytný, ale je užitečný. Peníze, které se utrží, přidáváme do SRPŠ a za ně můžeme zaplatit 1 kulturní akci nebo besedu pro

celou školu. Navíc se setkáváme s rodiči a dalšími hosty jarmarku. A dalším důvodem je to, že vedeme žáky k tomu, že můžeme mít radost z vlastních výrobků, nemusíme vše nakoupit, ale sami vyrobit.

25. Bylo by možné zbudovat u školy skatepark?

· To není možné, skatepark nesouvisí s výukou. Dopravní hřiště se buduje, protože dopravní výchova je součástí školního vzdělávacího programu.

26. Budou se opravovat dveře u tříd?

· Dveře u tříd i u WC se průběžně opravují, nebo se kupují nové, ale je smutné, že pan školník stále musí opravovat úmyslně poničené dveře.

Vzkaz pro žáky: Proč se všichni žáci nechovají ve škole jako doma?

 

 

Senát ČR

S naším projektem jsme se v listopadu 2018 dostali pozvání do Senátu ČR odkud jsme si odvezli krásné 4. místo.  Byla hodnocena smysluplnost projektu a jeho přínos pro komunitu. Soutěž vyhrála jediná zúčastněná střední škola, a tak můžeme říci, že jsme vlastně byli mezi "základkami" třetí....

Senat-2018

 

Informační nástěnka ŽP

Img_20181128_140357                  

       

 

 

Žákovský parlament vedou Mgr. Iva Celnarová a Mgr. Lenka Budínská.

Logo

logo žákovského parlamentu (autor: Miloš Janíček)