Každý se cítí ve škole dobře

V úterý 20. března se zástupci 6. – 9. tříd Žákovského parlamentu zúčastnili rozboru dotazníku SCIO – Každý se cítí ve škole dobře, který byl zaměřen na klima naší školy z pohledu žáků.

Okruhy projednávání:

 • Stravování ve školní jídelně – co nám chutná, co nechutná, nedostačující vybavení naší kuchyně, více salátů, návrh na pořízení podnosů
 • Kiosek – hledáme prostory (školní kuchyňka?), je nutné vyjádření a povolení hygieny, byla by potřeba zakoupit velkou lednici a uzamykatelnou skříň
 • Získali jsme informace o zavádění školních klubů v obcích podobné nízkoprahovým zařízením, kde jsou nastavena pravidla – pokud pravidla někdo nedodržuje, nemá do klubu přístup
 • Školní WC – chování některých žáků
 • Co se nám ve třídách líbí – co se v poslední době změnilo k lepšímu: výzdoba, obložení tříd, nový nábytek, interaktivní tabule, barevná výmalba, nové podlahy, venkovní učebna, školní knihovna …
 • Co se nám ve třídách nelíbí – stará nedoléhající okna (únik tepla), rozbité žaluzie, stará lina …
 • Prioritou naší školy z pohledu žáků je bezpečí ve škole, vymezení formy žalování – lépe je problém oznámit, než přihlížet, neboť se jedná o bezpečnost nás všech
 • Využití schránek důvěry, e-mailu ředitelce či třídnímu učiteli (popsat při ubližování či šikaně podrobné informace – co se děje, kdy, kde, komu, co, jak – konkrétně)
 • Šikana – kdo je agresor, kdo je oběť
 • Co bych si chtěl s sebou odnést do života z této školy – vycházet s lidmi, prosadit se, naučit se žít v kolektivu …
 • Škola má jedinečnou roli – učíme se v ní chovat se ke svým vrstevníkům
 • Třídnické hodiny – čemu se v nich věnujeme (plánování akcí, řešení problémů v chování, co jsme dělali o víkendu, příprava na projektové dny, řešení omluvenek a zápisy do třídní knihy, zábavné aktivity, vyplňování dotazníků, co kdo chce, doháníme učivo, čtení knížky na pokračování …)
 • Třídní pravidla – jsou třídní pravidla opravdu taková, jaká potřebujeme?
 • Kamarádství – máme kamarády v jiných třídách a navštěvujeme se, ale jsou i tací, kteří chodí do jiných tříd tzv. otravovat

POKUD BUDEME V BEZPEČÍ, MŮŽEME SE  UČIT !