Mapování

Kde se cítíme bezpečně?

(01.05.2011)

Tímto „mapováním“ chceme upozornit na místa v naší škole, kde se žáci cítí bezpečně  a naopak nejméně bezpečně.

„Mapování“ se zúčastnili žáci 1. stupně a 6. tříd (celkem se zúčastnilo 10 tříd).

Chodba před vyučováním o přestávkách mezi třídami 8.A a 8.C

Chodby a schody o přestávkách (stará i nová budova)

WC chlapci (stará budova)

WC dívky (stará budova)

Třída, do které chodím

Družina

Školní klub

Jídelna

  

Nejméně bezpečně se podle mapování cítí žáci na chodbě mezi třídami 8.A a 8.C.

Žádáme žáky osmých ročníků, aby byli ohleduplnější vůči mladším spolužákům.

O přestávkách se obáváme střetu s žákem, který běží proti nám (největší obavy jsou z toho, kdo proti nám vyběhne zpoza rohu).

Co se týká WC, vadí nám vandalismus – pouštění vody jen tak pro zábavu, poházené papírové utěrky či vymotaný toaletní papír.

Děkujeme členům parlamentu, kteří se na mapování míst podíleli.

Za školní parlament Tereza Rabasová, Jan Chadima, Mgr. I. Celnarová