Prezentace zhotovených flipů tříd projektového dne


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Demokratická škola

Ve středu 21. března proběhl na naší škole ve 4. až 9. třídách projektový den *Kritéria demokratické školy*, který je součástí projektu Žákovské parlamenty S.O.S.

Práci ve třídách řídili parlamenťáci se svými třídními učiteli. Díky tomuto projektu někteří žáci už ví, jak a proč na škole parlament pracuje.

Výsledky mapování kritérií pro demokratickou školu

Mapování kritérií pro demokratickou školu

Vyhodnocování dotazníků
Kritéria pro demokratickou školu

Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří objektivně a samostatně vyplnili dotazníky. Podle vyhodnocení výsledků proběhne na škole projektový den, který zaměříme na kritérium, které je na škole nedostatečně splňováno. Projektový den budeme prezentovat na Konferenci žákovských parlamentů České republiky ve Zlíně v květnu 2012.

Dotazník - kritéria pro demokratické klima školy (PDF)

Mapování kritérií pro demokratickou školu - fotogalerie


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie