19) Zápis 11. 06. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí: předseda a místopředseda + koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 11. 6. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin
Prezence: zapisuje Katka

 Úvod

 1. Diskuse k natáčení videí pro projekt SOS + shlédnutí
 2. Kroniku do konce školního roku si vzala na starost Aneta za 4. třídy
 3. Formulace pozvánek na závěrečné „lávování“ pro rodiče a p. starostku

+ organizace akce, potvrzení účasti členů

 1. Příspěvek do školního časopisu Chrastpark – výběr textu, fotografie (předat p. uč. Šlechtové do středy!!!)
 2. Dopisy pro naše hosty pro příští školní rok 2012/2013
 3. Diskuse
 4. Závěr

18) Zápis 28. 05. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: předseda a místopředseda + koordinátoři
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Chrasti
Datum: 28. 5. 2012
Doba konání: 7:35 –8:15 hodin
Prezence: zapisuje Katka

1.    Přivítání p. starostky
2.    Informace o natáčení videa pro projekt SOS
3.    Informace o konferenci v Brně
•    Informace o činnosti, průběhu konference
•    K dispozici bude diaprojektor, takže budeme promítat
•    Prezentace podle flipu  - průběh a výsledky projektového dne ve třídě
•    Rozdání dárečků z konference v Brně
4.    Rozhodnutí ze tříd, zda peníze za sběr starého papíru použít na nákup knih do školní knihovny či ponechat třídám
•    Oslovili jsme i 1., 2., a 3 třídu – podpořily návrh věnovat peníze za sběr starého papíru na nákup knih
•    Výsledek rozhodnutí žáků ze tříd 13:5 ve prospěch nákupu knih do školní knihovny
5.    Domluva termínu pro slavnostní ukončení činnosti za letošní školní rok
•    Pondělí 25. 6. 2012 od 17:00 hodin akce LÁVOVÁNÍ
6.    Diskuse
7.    Závěr

Následuje přesun členů ŽP do tělocvičny školy, kde bude probíhat další část natáčení.

17) Zápis 21. 05. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 21. 5. 2012
Doba konání: 7:35 – 7:55 hodin
Prezence: zapisuje Katka

 1. Informace o supervizi na ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech
 2. Plánování slavnostního zasedání na Radnici, které se uskuteční v pondělí dne 28. 5. 2012 za přítomnosti p. starostky
 • Během tohoto zasedání bude probíhat natáčení videa pro projekt SOS
 1. Rozhodnutí ze tříd, zda peníze za sběr starého papíru použít na nákup knih do školní knihovny či ponechat třídám

Návrhy ze tříd (rozhodne převaha návrhů)

 • 4. A -  polovina peněz na knihy, polovina pro třídu
 • 4. B -  bez vyjádření
 • 5. A -  polovina peněz na knihy, polovina pro třídu
 • 5. B -  peníze věnovat na nákup knih
 • 6. A -  bez vyjádření
 • 6. B -  bez vyjádření
 • 7.A  - peníze věnovat na nákup knih
 • 7.B  - peníze věnovat na nákup knih
 • 8.A -  peníze věnovat na nákup knih
 • 8.B - peníze věnovat na nákup knih
 • 9.A - peníze věnovat na nákup knih
 • 9.B - peníze věnovat na nákup knih
 • 9.C - peníze věnovat na nákup knih

Žáci i třídní učitelé by měli rozhodnout o finanční odměně za sběr pro organizující ročníky

 1. Zakončení činnosti v letošním roce (už víme jakým způsobem), v pondělí se dohodneme na termínu
 2. Diskuse
 3. Závěr

16) Zápis 14. 05. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 14. 5. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:00 hodin
Prezence: zapisuje Katka

 1. Téma XX. Školní akademie
 • Z návrhů tříd získalo hlasováním nejvíce hlasů téma zaměřené na reklamy a scénky z filmů (dalšími v pořadí bylo sportovní téma, retro, pohádky…)
 • Přesný název budeme znát do konce května
 • P. učitelka Chaloupková z 1.A  prosí všechny třídy o název třídního vystoupení a o pár vět k vystoupení
 1. Poděkování zástupcům parlamentu za vzornou reprezentaci na konferenci v Brně a za opravdu profesionální společenské vystupování
 • p. ředitelka Budínská a p. učitelka Celnarová spolupracovaly na vedení workshopů, které byly zaměřeny na zapojení dětí do života školy
 1. Plánování slavnostního zasedání na Radnici na pozvání p. starostky M. Lacmanové
 2. Rozhodnutí ze tříd, zda peníze za sběr starého papíru použít na nákup knih do školní knihovny či ponechat třídám
 3. Tipy na významné osobnosti, které v dnešní době dělají zajímavou práci – pro besedy na příští školní rok
 4. Diskuse
 5. Závěr

15) Zápis 30. 04. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 30. 4. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:00 hodin
Prezence: zapisuje Katka

 1. Téma XX. Školní akademie  – návrhy ze tříd
 2. Vyhodnocení prezentací a zpracování Kritérií pro demokratickou školu (podle bodování  pedagogů a ředitelů partnerských škol)
 3. Návrh členů, kteří pojedou dne 9. 5. 2012 na konferenci do Brna

14) Zápis 16. 04. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

V pondělí 16. 4. 2012 proběhne na naší škole supervize v rámci projektu SOS žákovské parlamenty. Naší schůzky budou přítomni učitelé a ředitelé 6 základních škol z naší republiky spolupracujících na projektu Žákovské parlamenty S.O.S. a lektoři CEDU.

 

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 16. 4. 2012

Doba konání: od 10:40 hodin

Prezence: zapisuje Katka

 1. 1.       Jenda, Kuba :

Na začátku schůzky přivítání učitelů a ředitelů škol  

 Za Alejí, Uherské Hradiště

 22. Základní škola, Plzeň

Základní škola, Ruská, Litvínov

Základní škola Pečky

Základní škola T.G. Masaryka, Poděbrady

Základní škola T.G. Masaryka Blatná

Koordinátory CEDU – „Sosáci“

p. starostka Lacmanová

 1. 2.      Kuba, Jenda:

Aktivita na úvod – Místa si vymění (v kruhu na židlích), doba trvání 5-7 minut

Kuba, Jenda:

 1. V Chrudimském deníku jsme 30. března měli otisknutý článek o činnosti parlamentu – ukážeme si na interaktivní tabuli

Diskuse

 1. 4.      Marta, Miloš, Anežka a Klárka:

Parlamenťáci, kteří pracují v redakční radě školního časopisu nám představí nové číslo Chrastparku a seznámí s rubrikou věnovanou parlamentu

 1. 5.      Tereza, Marta

 Ukáží doplněnou kroniku

 1. 6.      Témata akademie – návrhy ze tříd

Návrhy zapisuje Ondra a Lukáš

Na příští schůzce vybereme z návrhů téma pro letošní akademii

 1. P. uč. Modráčková – rozhodnutí o využití peněz ze sběru papíru

Rada rodičů navrhla, aby o využití peněz za školní sběr papíru rozhodl parlament

Diskuse + návrhy zapíše Anežka a Klárka

 1. Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“
 • každý zástupce  krátce pohovoří o průběhu projektového dne v jeho třídě, co bylo dobré, s čím byly potíže.
 • Před vlastní prezentací přizvaným učitelům ostatních škol rozdá Ivana a Lukáš

kartičky a Kuba nebo Jenda je požádá o hodnocení prezentací jednotlivých tříd. Prezentaci a flip ohodnotí body 1 až 3 (nejlepší 1 jako ve škole).

Po skončení prezentace kartičky vybere Ivana a Lukáš

Vyhodnotí Klárka a Anežka a předá p. uč. Celnarové

 1. P. ředitelka : seznámí parlament se zprávami z ředitelny

 1. 10.  Marta:

Návrh na akci pro příští školní rok – diskuse

 1. Předání dárečků od členů parlamentu.

Předají parlamenťáci na konci zasedání. Vyzvou zástupce za školy:

ZŠ Blatná – Anežka a Klárka

Uherské Hradiště – Marta a Aneta

Plzeň – Kuba C. a David

Litvínov – Nikola a Aneta

Pečky – Aneta a Vojta

Poděbrady – Lukáš a Ondra

Sosáci -

 

 1. Zakončení. Poděkování za návštěvu s přáním, aby se učitelům na naší škole líbilo.

13) Zápis 13. 04. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 13. 4. Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin
Prezence: zapisuje Katka

Příprava na pondělní schůzku!!!

V pondělí 16.4 proběhne na naší škole supervize v rámci projektu SOS žákovské parlamenty a navštíví nás učitelé a ředitelé 6 základních škol z naší republiky

 1. Na začátku schůzky přivítání učitelů (popř. předání malých dárečků od členů parlamentu) Budeme mít připravené balíčky (kalendáře, propagační materiály o Chrasti, malé perníkové čtyřlístky – to bude celé zavázané v celofánu od p. Jaré vyrobené keramické znaky školy – ty budou mašlí přivázané k sáčku.

 1. Výběr vhodné aktivity na pondělní úvod schůzky

 1. V Chrudimském deníku jsme měli otisknutý článek o činnosti parlamentu – ukážeme si v pondělí na interaktivní tabuli

 1. Žáci, kteří pracují v redakční radě školního časopisu představí všem nové číslo Chrastparku a seznámí s rubrikou věnovanou parlamentu.

 1. Kronika je dokončena – poděkování Martě a Tereze, v pondělí ji přinesou

 1. Téma akademie – návrhy z některých tříd již byly odevzdány, návrhy sepíšeme v pondělí.

 1. V pondělí na schůzce p. uč. Modráčková přednese  žádost - Rada rodičů navrhla, aby o penězích za sběr papíru rozhodl parlament – rozhodneme o tom, zda veškeré peníze půjdou na nákup knih do školní knihovny nebo částku nad 300Kč si každá třída ponechá pro sebe

 1. Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“
 • V pondělí každý zástupce krátce (2 až 3 minuty) pohovoří o průběhu projektového dne v jeho třídě, co bylo dobré, s čím byly potíže.
 • Před vlastní prezentací přizvaným učitelům ostatních škol budou rozdány

kartičky s prosbou o zhodnocení prezentací jednotlivých tříd. Nejpodařenější prezentaci a flip ohodnotí body 1 až 3 (nejlepší 1 jako ve škole).

 1. P. ředitelka seznámí parlament s tím, že byla opravena školní kuchyňka, natřeny všechny dveře v celé škole, opraveny díry v malbě na chodbách a instalatér p. Kvasnička upravil interval tečení vody na 15 sec. - méně již nelze. Záleží na žácích, jestli dokáží udržet dveře a opravené malby na chodbách v pořádku.

 1. Na závěr proběhne v pondělí diskuse – Marta a Tereza přednesou návrh na akci pro příští školní rok

 1. Závěr rozloučení s učiteli, poděkování za účast

12) Zápis 19. 03. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři
Místo: Útulna ŽP
Datum: 19. 3. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin
Prezence: zapisuje Katka
1.    Hodnocení turnaje v přehazované z kmenových tříd – zpětná vazba z druhých a třetích tříd - kdo měl zjistit - dokončení p. uč. Volejník

2.    Kronika měla být dokončena do konce února – je dokončena?
Pokud není, stanovení termínu dokončení
Schůzka s p. uč. Celnarovou  ke konzultaci – schůzka kdy?

3.    Informace k projektovému dni ve středu 21. 3. 2012 (p. uč. Celnarová)
4.    Zhotovení myšlenkové mapy týkající se činnosti parlamentu na škole pro projektový den
•    Během středy a čtvrtka odevzdají zástupci p. uč. Celnarové do 2.B zhotovený flip za třídu a zapůjčený materiál (sada fixů, lepidlo)

20. 3. 2012 se parlamenťáci 2. stupně zúčastní společného hodnocení výsledků
SCIO POHODA
Sraz v 10:30 hodin v Útulně!!!!!

11) Zápis 05. 03. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři
Místo: Útulna ŽP
Datum: 5. 3. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin
Prezence: zapisuje Katka
Na schůzku přizvána p. ředitelka
1.    Aktivita – Pozdravy (žáci stojí v kruhu, postupně každý řekne nějaký pozdrav – ahoj, dobré ráno, nazdárek… a k tomu udělá nějaký pohyb, ostatní po něm 3x zopakují)
2.    Hodnocení turnaje v přehazované z kmenových tříd – zpětná vazba z druhých a třetích tříd - kdo měl zjistit - dokončení
Termín do čtvrtka 8. 3. pod vedením p. uč. Volejníka + žáci:

Kronika měla být dokončena do konce února – je dokončena?
Pokud není, stanovení termínu dokončení:
Tereza nemocná, Marta má část hotovou – závazný termín do konce března!!!!!

3.    Téma akademie – návrhy ze tříd odevzdávejte do 11. dubna
4.    Podpis parlamenťáků pod „Vnitřní pravidla“ (dokončení + vyvěšení na nástěnku)
5.    Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“
•    podle vyhodnocení bude zaměřen na  části otázek číslo 2 , 4, 6
•    projektový den se uskuteční 21.3. 2012 druhou a třetí vyučovací hodinu a ve svých třídách jej povedou zástupci ŽP spolu se svými třídními učiteli.
veškeré materiály a pokyny dostanou učitelé i parlamenťáci v pondělí 19. 3. 2012
6.    Diskuse - otázky pro p. ředitelku:  
•    ve školním časopise Chrastpark má školní parlament stálou rubriku (zásluhou Miloše, Anežky a Marty)
•    řešili jsme prostory pro prodej výrobků, aby se rodiče netěsnili v chodbách, zřízení tzv. kavárničky v době jarmarku
•    projednávali jsme, zda by bylo možné zřízení kiosku ve škole, hygienické předpisy
•    dozvěděli jsme se, proč platí od září 2011 zákaz pro žáky přecházet o přestávkách z budovy na budovu
•    diskutovali jsme o vandalismu a šikaně na škole
•    zazněl návrh na seřízení intervalu průtoku vody z kohoutku na WC (interval je zbytečně dlouhý)
•    návrh na pobyt o velké přestávce (na svačinu) ve venkovní učebně
7.    Úkoly do tříd:
•    tipy na název školní akademie do 11. 4. (každá třída navrhne
téma  –  nemusí  být pouze jedno, zatím navrženo freestyle a sport)
•    informace o projektovém dnu – budeme se věnovat otázce č. 2, 4, 6
ve třídách se podíváte na výsledky na web za svoji třídu a z školu
•     fotografie z turnaje jsou k dispozici na serveru „K“
•    nové foto pro profily na web  4.A,  4.B,  5.A,  5.B (dokončí v průběhu týdne p. uč. Celnarová)

Návrhy na společné akce ŽP: Bambiriáda (květen 2012)
                                         Pověsti ze staré Chrudimi a okolí (knihovna Chrudim)

Příští schůzka bude v pondělí 19. 3. 2012
POZOR! HNED PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH!    

20. 3. 2012 se parlamenťáci 2. stupně zúčastní společného hodnocení výsledků
SCIO POHODA
Sraz v 10:30 hodin v Útulně!!!!!

10) Zápis 27. 02. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři
Místo: Útulna ŽP
Datum: 27. 2.2012
Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin
Prezence: zvolení nového zapisovatele
1.    Hodnocení turnaje v přehazované z kmenových tříd – zpětná vazba (každý se vyjádří  za svoji třídu)
2.    Hodnocení turnaje – připomínky (co by se mohlo příští rok zlepšit, čeho se vyvarovat – písemnou formou na arch papíru)
3.    Podpis parlamenťáků pod „Vnitřní pravidla“ (vyvěšení na nástěnku)
4.    Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“
•    mapování kritérií za celou školu – diskuse k výsledkům jednotlivých otázek a návrh oblasti, které by měl být věnován projektový den (navrhli nějakou oblast samotní učitelé či žáci?)
•    projektový den 11. 4. 2012 budou ve svých třídách vést zástupci ŽP spolu se svými třídními učiteli
•    nové foto pro profily na web  4.A, 4.B, 5.A, 5.B
•    návrhy témat pro letošní školní akademii
Úkoly do tříd: tipy na název školní akademie (každá třída navrhne  téma –  nemusí být pouze jedno)

Příští schůzka bude v pondělí 5. 3. 2012

9) Zápis 13. 02. 2012

Zápis 13.02.2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 13.02.2012
Doba konání: 7.35 – 8.15
Prezence:   URČÍME JINOU OSOBU NA PREZENCI – Marta si dělá poznámky pro zápis.

1.    Vyhodnocení turnaje.
Lístečky – vyplnění mini dotazníku.
Přinesu je nakopírované.
Pak každý přečte a nalepí na balicí papír, skupina hodnotí, zda to bylo pravdivě napsané, každý si svůj lísteček podepíše.
Balicí papír vyvěsíme v útulně.
2.    Hlasování o logo. Kdo hlasoval, seznámení s výsledkem – stránky parlamentu na PC,  práce na elektronické podobě loga.

3.    Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“ poděkování za vyhodnocení.
Výsledky za třídu obdrží třídní učitelé. Každý ve třídě
Výsledky budou předány paní ředitelce. Kuba a Honza
 Seznámení s výsledky za školu – p. uč. Kloudová .
 Nutné vybrat téma projektového dne pro celou školu. Projektový den bude 11. dubna 2012 na 2 vyučovací hodiny.
Zprávy do tříd: Dokončeno mapování – dotazníky vyhodnoceny – výsledky za třídu obdrží třídní učitel PŘEDAT, třída může do 27. 02. podat návrh na téma projektového dne, kde cítí slabiny jako třídní kolektiv podle mapování v dotazníku.
Dokončeno hlasování o logo parlamentu, budeme mít logo i v elektronické podobě.
Zhodnocení turnaje – aby třída napsala parlamentu zpětnou vazbu na turnaj. Parlamentář předá v parlamentu 27.02.
Požádali jsme o zhodnocení i třídy, které nejsou v parlamentu 1.  – 3.Úkoly:  Dokončit kroniku – Marta a Tereza spolupracují s p. uč. Celnarovou
Kdo fotil na turnaji, přebrat fotky a předat p. uč. Celnarové  -na CD, nebo flash
Kdo:
Napsat článek o turnaji, na stránky a do školního časopisu reportáž.
Kdo:
Dne 16.4. budou v Chrasti učitelé všech zapojených škol a Sosáci – úkol pro všechny návrh pozvánky pro paní starostku. Odevzdat  27. února na parlamentu
Požádali jsme o zhodnocení i třídy, které nejsou v parlamentu 1.  – 3. Kdo ?
Zapsat.


Aktivita na závěr  – každý řekne jednu svou vlastnost k jménu – např. Jsem pracovitá Eva, veselý Jirka atd. Pak se začnou volat. Pracovitá Eva volá veselého Jirku.

Příští schůzka bude v pondělí 27. 02. 2012 -  téma projektového dne.

8) Zápis 23. 01. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast


Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 23 1.2012
Doba konání: 7:35 – 8:15

Prezence:   

1.    Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“- pokračování
•    zástupci rozděleni do dvojic (trojic) – vyhodnocují odpovědi z dotazníku podle jednotlivých ročníků a zaznamenávají do záznamových archů
•    upřesnění organizace a rolí v Povánočním turnaji v přehazované


Sraz všech parlamentářů v pondělí 30. 1. 2012 v 7:00 hod. v Útulně.
Máme před sebou velký náročný úkol – organizaci turnaje v přehazované pro celou školu!!!

7) Zápis 16. 01. 2012

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 16.1.2012
Doba konání: 7:35 – 8:15
Prezence:   

 1. Připomenutí termínů POvánočního turnaje v přehazované,

termín – pondělí 30. 1. 2012 dle původního rozpisu

 1. Vyhodnocování dotazníků – mapování tříd – „Kritéria pro demokratickou školu“
 • zástupci rozděleni do dvojic (trojic) – vyhodnocují odpovědi z dotazníku podle jednotlivých ročníků a zaznamenávají do záznamových archů

Úkoly:  

 • předání informací do tříd o POvánočním turnaji v přehazované – datum, čas
 • předání informací do tříd o vyhodnocování dotazníků, k čemu slouží a podle čeho se bude vybírat oblast z „Kritérií“ pro projektový den

  

Příští schůzka bude v pondělí 23. 1. 2012 (pokračování ve vyhodnocování Kritérií)

6) Zápis 12. 12. 2011

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast

Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři

Místo: Útulna ŽP

Datum: 12. 12. 2011
Doba konání: 7.50 – 8.35
Prezence: (zapíše Marta)

1.      Zahájení schůzky – aktivita

2.      Kontrola předávání informací ŽP do kmenových tříd o návštěvě v Poslanecké sněmovně (jak reagovali žáci ve třídách a třídní učitelé)

3.      Na webových stránkách je odkaz na rozhovor o akci (poslech)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2489597

4.      Předání informací zástupců parlamentu (dobrovolníků), kteří se zúčastnili školení pedagogického sboru dne 29. 11. 2011

5.      Posunutí začátku pondělních schůzek ŽP na 7:35 hod. od ledna 2012 proto, aby mohli ještě tentýž den zástupci v hodinách VOS předat informace o činnosti ŽP ve svých třídách

6.      Návrhy na logo + výběr (jak pokračuje hlasování)

7.      Sportovní turnaj v přehazované

 • před vánocemi - den, hodina, místo, kategorie                                              ­
 • rozdělení rolí (kdo si co vezme na starost)
 • podání žádosti o pomoc při organizaci p. uč. Francouzové, Novákové jako tělocvikáře
 • podání žádosti o pomoc při organizaci p. uč. Mokré jako výtvarnici
 • ještě dnes se mohou sejít zástupci 9. tříd, kteří budou omluveni z odpoledního vyučování Vv a začít s organizací turnaje
 • domluvení se termínu dalšího setkání po vyučování

8.      Připomínky, závěr

 

Úkoly:

 • práce na přípravách Vánočního školního turnaje v přehazované
 • předání informací do tříd o plánovaném turnaji – datum, čas
 • předání informací do tříd o činnosti ŽP v naší republice (internetový odkaz – poslech)

   

Příští schůzka bude v pondělí 19.12.2011

 

5) Zápis 29. 11. 2011

Mimořádná schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: Jakub Jíra – předseda a Jan Chadima – místopředseda, koordinátoři
Místo: Útulna ŽP
Datum: 29. 11. 2011
Doba konání: 7:50 – 8:35

Prezence:   omluveni  jsou zástupci  4.  tříd – plavání, žáci 8. a 9. tříd florbalový turnaj


1.    Zahájení schůzky, přivítání zástupců CEDU, pokřik!!!!
2.    Aktivita – žabka
3.    Kontrola předání informací ŽP – reakce na článek v tisku, jak reagovali žáci a učitelé
4.    Návrhy na loga – jaké máme návrhy a způsob výběru, hlasování
5.    Prezentace návštěvy našich zástupců v Parlamentu
-    Diskuse, otázky k prezentaci a programu, doplnění fotografiemi z akce
-    Vystoupí společně Jenda, Tereza, Marta
-    Předání baneru a placek
6.    Z návrhů, co by chtěl parlament pro školu uspořádat, nejvíce návrhů získal sportovní turnaj. Nejméně náročná bude pro nás organizace přehazované, protože ji znají a hrají všechny děti.
Návrhy na termín, způsob organizace, kategorie (před Vánocemi)
Návrhy na rozdělení rolí, které je třeba pro organizaci, jaké potřebujeme - použití metody „sněhové koule“
7.     Dotazy a připomínky ke schůzce
8.     Aktivita na závěr – „Místa si vymění“
Další schůzka se koná v pondělí dne 12. 12. 2011

4) Zápis 28. 11. 2011

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí:  Jakub Jíra a Jan Chadima + koordinátoři
Místo: Útulna ŽP
Datum: 28. 11.2011
Doba konání: 7:50 – 8:35
Prezence: Martina Šíšová – odstupuje z ŽP


1.    Zahájení schůzky – aktivita (žabka)
2.    Kontrola předávání informací ŽP do kmenových tříd
článek Názor -  jak reagovali žáci ve třídách a třídní učitelé
3.    Dokončení umístění profilů parlamenťáků na školní webové stránky
4.B    Zdeněk Linhart + Lukáš Slavík
6.B.  Simona Mihulková
9.B. Katka Šumpíková
4.    Návrhy na logo + výběr (podrobnosti sdělí p. uč. Kloudová)
5.    Informace o návštěvě poradců CEDU na naší škole Schůzka se bude konat zítra
od 10:00 do 11:00 hodin, povede ji Kuba a Jenda, z výuky budete omluveni.
Setkání s učitelským sborem 29. 11. od 14:15 do 15:15 hod. – náš parlament budou na této schůzce s učiteli zastupovat dobrovolníci.
Co se bude dít – aktivita, prezentace našeho parlamentu v Praze, o čem se diskutovalo mezi školami, co nám poradili žáci z Uherského Hradiště…
6.    Návrhy na sportovní turnaj – před vánocemi nebo v pololetí na den vydání vysvědčení?
7.    Připomínky, závěr.

Příští schůzka se koná zítra  29.11.2011

3) Zápis 14.11.2011

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí:  Jan Chadima – místopředseda a koordinátoři
Místo: počítačová  učebna 1.stupně
Datum: 7. 11.2011
Doba konání: 7:50 – 8:35
Prezence: omluveni žáci 9. ročníků, kteří píšou SCIO testy


1.    Zahájení schůzky – v listopadovém čísle Chrasteckých ohlasů byl otištěn článek, který psali zástupci ŽP jako odezvu na Názor jedné paní na školní akci „Akademii“. Kopii dopisu obdrželi zástupci pro své kmenové třídy, seznámí s jeho obsahem své spolužáky
2.    Výsledky voleb:
po sečtení hlasů byl navržen
do funkce místopředsedy Jan Chadima ze 7. A
do funkce mluvčího byl zvolen Mojmír Švarc z 9. C a Tereza Rabasová  ze  7. A  
Zvoleným zástupcům gratulujeme.
3.    Dokončuje se umístění profilů parlamenťáků na školní webové stránky
4.    Výjezd do Sněmovny Praha dne 22. 11. 2011 (výběr 3 zástupců + prezentace)
5.    Návrhy na logo parlamentu – stále probíhá výběr
6.    Tvorba pravidel tzv. formou „sněhové koule“
7.    Zástupci o práci a aktivitách ŽP budou informovat své třídní učitele a spolužáky
8.    Závěr

Body pro další schůzku:
Promyslet, jakou akci bychom mohli zorganizovat pro celou školu
Dodat návrhy na logo

Příští schůzka bude 28. 11. 2011


Prezentovat činnost našeho školního parlamentu na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22. 11. 2011 budou Jan Chadima, Tereza Rabasová a Jakub Jíra.
Pedagogický doprovod  zajistí p. uč. Celnarová

2) Zápis 24. 10. 2011

Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: Kuba Jíra – předseda, vyučující
Místo: počítačová učebna 1.stupně
Datum: 24.10.2011
Doba konání: 7:50 – 8:35
Prezence:

1.    Zahájení schůzky krátkou aktivitou
2.    Marta L. odeslala dopis členů ŽP do Chrasteckých ohlasů
3.    Poděkování těm, kteří přišli ve středu 19. 10. a začali s pracemi na zvelebení místnosti kde se parlament schází
4.    Doplnění profilů členů na webové stránky
5.    Návrh na namalování loga školy a ŽP na zeď ve třídě
6.    Zakončení – nestihly jsme tvorbu pravidel, protože žáci devátých tříd měli povinnosti ve svých třídách a z dnešní schůzky byli omluveni

Body pro příští schůzku: Tvorba pravidel ŽP
                                        Návrhy na logo ŽP
                                        Focení na web + profily členů ŽP   

Další schůzka bude 7.11. 2011

1) Zápis 17. 10. 2011

Agenda:
Schůzka školního parlamentu ZŠ Chrast
Schůzku řídí: Kuba Jíra - předseda
Místo: počítačová učebna 1.stupně
Datum: 17.10.2011
Doba konání: 7:50 – 8:35
Prezence:

1.    Zahájení schůzky krátkou aktivitou
2.    Kontrola odevzdání příspěvků z prožitkového kurzu S.O.S. v Nesměři
Kdo odevzdal:
Kdo neodevzdal a do kdy odevzdá:


3.    Schválení sepsaných dopisů členy ŽP k článku „Názor“, který vyšel v Chrasteckých ohlasech č. 7/8 2011 a odeslání redakční radě
Poděkování těm, kteří si našli minulou středu čas a přišli podpořit práci žáků a učitelů, kteří se podílejí každoročně na školní akademii
   Zvláštní poděkování Jendovi, který nešel do futsalu – kdyby se dávaly náramky cti, za tento přístup by dostal

4.    Sepsání smluv nových zástupců (vypsat konkrétně jména –


Zbývají nám smlouvy ještě z loňského roku, které si členové parlamentu nepřevzali na slavnostním předávání v červnu. Protože nepřišli a ani se neomluvili.

5.    Rozdělení rolí ŽP – zástupce předsedy (zvolí se                    )
                                      zapisovatel – Marta
                                      mluvčí (zvolí se
                                      propagátor a grafik (zvolí se
                                            a kdy začneme s výzdobou „útulny“
                                      
6.    Zakončení
Body pro příští schůzku: Tvorba pravidel ŽP
                                        Návrhy na logo ŽP
                                        Focení na web + profily členů ŽP
                                       

Zápis ze schůzky konané dne: 17. října 2011
Předseda: Jakub
Nepřítomni:
1.    Zahájení schůzky krátkou aktivitou
2.    Kontrola odevzdání příspěvků z prožitkového kurzu S.O.S. v Nesměři
3.    Schválení sepsaných dopisů členy ŽP k článku „Názor“, který vyšel v Chrasteckých ohlasech č. 7/8 2011 a odeslání redakční radě
4.    Sepsání smluv nových zástupců (vypsat konkrétně jména
5.    Rozdělení rolí ŽP
6.    Zakončení, úkoly pro příští schůzku a datum příští schůzky
    

Zapsala: ……………………….

<--- Zpět na hlavní stranu