1) Zápis 15. 09. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 15. 9. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Zahájení činnosti v novém školním roce a přivítání nových parlamenťáků
 2. Doplňkové volby ve 3. třídách do 26. 9. 2014
 3. Volba předsedy, místopředsedy 29. 9. 2014 tajným hlasováním
 4. Organizace školního roku – návrh akcí
 5. Chrast má talent – diskuze o pravidlech soutěže + pozvání pro hosty
 6. Vrbatův Kostelec – prožitkový kurz (říjen 2014)
 7. Focení na web – Ema, Vendy, Agáta
 8. Diskuze

2) Zápis 29. 09. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 29. 9. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita na úvod (na zapamatování jmen nových parlamenťáků)
 2. Přivítání hosta – p. uč. ze ZŠ ve Skutči
 3. Úkoly pro Školní pohár – sběr vypsaných propisek s logem, sběr víček (za září jsme odevzdali ve škole 130 kg!)       
 4. Beseda s paralympikem Tomášem Kvochem dne 6. 10. 2014 ve sportovní hale od 11:00 (příprava a zajištění besedy) 
 5. Volba předsedy, místopředsedy tajným hlasováním
 6. Diskuze

3) Zápis 06. 10. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 6. 10. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Organizace besedy s paralympikem Tomášem Kvochem
 3. Informace k prožitkovému kurzu ve Vrbatově Kostelci
 4. Diskuze

4) Zápis 13. 10. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 13. 10. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:00 hodin

 1. Upřesnění organizace prožitkového kurzu ve Vrbatově Kostelci

+ námět Cesta na Mount Everest

5) Zápis 03. 11. 2014

Schůzku řídí: Kuba a Míša

Místo: Útulna

Datum: 3.11. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Hodnocení společného výjezdu
 2. Organizace školního roku – besedy, sportovní soutěže
 3.  Zpracování školního řádu (dlouhodobý projekt)
 4. Chrast má talent – práce na pravidlech soutěže
 5. Účast v Poslanecké sněmovně v Praze 24. 11. – příprava prezentace a panelu (výběr oblasti pro zpracování) – parlament budou zastupovat Aneta a Míša
 6. Diskuze

6) Zápis 10. 11. 2014

Schůzku řídí: Kuba a Míša

Místo: Útulna

Datum: 10. 11. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:05 hodin

 

 1. Chrast má talent – práce na pravidlech a organizaci soutěže

7) Zápis 01. 12. 2014

Schůzku řídí: Míša

Místo: Útulna

Datum: 1.12. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Účast v Poslanecké sněmovně v Praze 24. 11. – představení prezentace a panelu, zkušenosti, postřehy, inspirace z jiných škol
 2. Chrast má talent – seznam zájemců ze tříd o účast v soutěži
 3. Mimořádná schůzka pro ŽP ze ZŠ Svitavy bude 3. 12. v 11:00 hodin
 4. Plánované besedy - návrhy
 5. Diskuze

8) Zápis 03. 12. 2014

Schůzku řídí: Míša a Kuba

Místo: Útulna

Datum: 3.12. 2014
Doba konání: 11:00 – 11:45 hodin

 

 1. Uvítání hostů ze ZŠ Svitavy (pedagogové, p. ředitelka, 16 zástupců ŽP)
 2. Chrast má talent:
 • Časový limit pro jednotlivá vystoupení 3 minuty
 • Plakáty příprava – Matěj, David a Vojta
 • Ocenění – diplomy (návrh Hana P.)
 • Porota – paní starostka, bývalý předseda ŽP, známé osobnosti (v jednání)
 • Hosté – T. Kvoch + Míša T.? + vítězka minulého ročníku Marta L.
 • Zahájení proslov – paní ředitelka
 • Účast za třídy není povinná
 • Soutěžící mohou vystupovat ve skupinkách napříč třídami
 • Redaktoři: Ema a Vendy (Chrastpark + deník)
 • Fotografové - Simona a Andrea
 • Videozáznam (v jednání)
 • Ozvučení – Klárka K. + Kristýna Š.
 1. Beseda s p. Kobosilem – vojenským policistou přesunuto na 23.6. 2015
 2. Zájem ze tříd o uspořádání florbalového turnaje – budeme řešit za 14 dní
 3. Diskuze

9) Zápis 08. 12. 2014

Schůzku řídí: Míša a Kuba

Místo: Útulna

Datum: 8.12. 2014
Doba konání: 7:45 – 8:30 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Chrast má talent: příprava a organizace školní akce
 3. Diskuze

10) Zápis 15. 12. 2014

Schůzku řídí: Míša a Kuba

Místo: Útulna

Datum: 15.12. 2014
Doba konání: 7:45 – 8:30 hodin

 

 1. Chrast má talent:
 • příprava a organizace školní akce
 • rozdělení rolí
 • soupis zájemců z jednotlivých tříd
 1. Diskuze

11) Zápis 05. 01. 2015

Schůzku řídí: Míša a Kuba

Místo: Útulna

Datum: 5.1. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:30 hodin

 

 1. Chrast má talent:
 • příprava a organizace školní akce
 • pokračování v soupis zájemců z jednotlivých tříd
 • upřesnění pravidel pro účinkující
 • příprava propagace
 1. Diskuze

12) Zápis 19. 01. 2015

Schůzku řídí: Míša a Kuba

Místo: Útulna

Datum: 19.1. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 

 1. Chrast má talent:
 • příprava a organizace školní akce
 • stanovení termínu pro generální zkoušku účinkujících a moderátorů na pondělí 26.1. od 8:00 do 9: 30 hodin ve sportovní hale
 1. Diskuze

13) Zápis 09. 02. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 9.2. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 

 1. Chrast má talent – hodnocení akce
 2. Putovní výstava Mandala dětem na škole – informace do tříd
 3. Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce
 • třída, která zhotoví sněhuláka, přispěje na dopravu kol do Gambii částkou 50Kč
 • účast na akci je dobrovolná
 • fotografie ze stavění odesílejte e-mailem koordinátorům ŽP
 • ve třídách probíhá během února
 • společné stavění parlamenťáků a zájemců ze tříd se uskuteční ve středu 25.2. třetí vyučovací hodinu před budovou školy (startovné činí symbolickou 1 Kč)
 1. Diskuze – florbalový turnaj

14) Zápis 02. 03. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Kuba + Míša

Místo: Útulna

Datum: 2.3. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 

 1. Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce
 • .poděkování do tříd za podporu akce
 • finanční příspěvek za naši školu 978 Kč
 1. DVD Chrast má talent – zapsat zájemci na nástěnku ŽP
 2. Florbalový turnaj – způsob a forma sehrání zápasů
 3. Plánované setkání s poslance p. Judr. Janem Chvojkou
 4. Diskuze

15) Zápis 09. 03. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Kuba + Míša

Místo: Útulna

Datum: 9.3. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 

 1. Organizační pokyny k akcím ŽP
 2. Diskuze

16) Zápis 23. 03. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Míša

Místo: Útulna

Datum: 23.3. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 

 1. Adopce na dálku – výsledky hlasování ze tříd
 • největší zájem o adopci africké dívky
 1. Návrh motta letošní školní akademie – návrhy ze tříd do poloviny dubna
 2. Beseda Jak se píše kronika s p. Mrázkovou
 3. Setkání s poslancem
 4. Florbalový turnaj – práce na pravidlech
 5. Prožitkový výjezd do Plzně – informace
 6. Diskuze

17) Zápis 13. 04. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Kuba + Míša

Místo: Útulna

Datum: 13.4. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 Organizační pokyny k florbalovému turnaji

 • rozpis zápasů
 • sestavení družstev
 • pravidla
 1. Žádost o příspěvek z CEDU – možnost využití 3 000 Kč na projekty
 • návrhy, co bychom mohli zakoupit
 • kdo žádost o příspěvek sepíše
 1. Doplnění návrhů ze tříd na téma školní akademie
 2. Diskuze

18) Zápis 27. 04. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Kuba + Míša

Místo: Útulna

Datum: 27.4. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 Hodnocení florbalového turnaje – ze tříd

 1. Žádost o příspěvek z CEDU – možnost využití 3 000 Kč na projekty
 • Nástěnka pro informace a předávání vzkazů mezi okna do vestibulu
 • Flipchart pro hosty projektu a pro zápisy ze schůzek
 1. Doplnění návrhů ze tříd na téma školní akademie
 2. Diskuze

19) Zápis 11. 05. 2015

Schůzku řídí: koordinátoři + Kuba + Míša

Místo: Útulna

Datum: 11.5. 2015
Doba konání: 7:45 – 8:25 hodin

 Žádost o příspěvek z CEDU – poděkování Emě a Vendy za sepsání a kalkulaci nákladů

 1. Hlasování pro téma letošní školní akademie (4 třídy návrh nepodaly!)
 • každý parlamenťák přidělil dva body
 • na 3. místě Western
 • na 2. místě Svět za 100 let
 • vítězné téma SCÉNKY A HLÁŠKY Z FILMŮ A SERIÁLŮ
 1. Fond Sidus
 • představení  a zaměření organizace
 • návrh spolužáka či kamaráda, kterého bychom chtěli organizaci navrhnout
 • jak na motivační dopis
 • Klárka Š. a Klárka N. se rozhodly motivační dopis napsat a zkusit pomoci své spolužačce
 1. Diskuze