15) Zápis 26. 05. 2014

Schůzku řídí: vybraný účastník + koordinátor

Místo: Útulna

Datum: 26 5. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Informace o Školympiádě ve Vysokém Mýtě
 • Cena za dopravu cca 70 Kč/žáka
 • Kritéria pro výběr zájemců
 • Rozdání infor. letáčků – Vendy, Ema, Jana
 1. Diskuze
 • Turnaj ve futsale na konci školního roku – prodiskujeme 2.6.
 • Návrhy na zakončení parlamenťáckého roku – návrh termínu 13. 6. nebo 20.6.

14) Zápis 19. 05. 2014

Schůzku řídí: vybraný účastník + koordinátor

Místo: Útulna

Datum: 19 5. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Hodnocení besedy s p. Evou Vaškovou – Čejkovou
 3. Informace o Školympiádě ve Vysokém Mýtě
 4. Diskuze
 • Turnaj ve futsale na konci školního roku
 • Návrhy na zakončení parlamenťáckého roku

13) Zápis 28.04.2014

Schůzku řídí: Míša M. a David L.

Místo: Útulna

Datum: 28.4. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 Aktivita : můžete si zvolit jakoukoliv (pokud nic nevymyslíte, poradím před schůzkou)

 1. Návrhy na název letošní školní akademie ze tříd + doplnění z ostatních tříd

3.A – bez návrhu

3.B – Hezké prázdniny

4.A – Western 10 hlasů

4.B – Cesta do minulosti, Svět zvířat, Výlet kolem Země, Báje a pověsti

5.A – Písničky z filmů 10 hlasů, Hiphop, Freestyle, Dance

6.A - Freestyle

6.B - - Freestyle

7.A – Disney, Western, Kabaret

7.B – Filmy

8.A – bez návrhu

8.B – Šaty klamou (písničky z 80. a 90. let) 15 hlasů, Pohled do budoucnosti, pohled do minulosti

9.A – Každý jinak, všichni spolu

9.B – bez návrhu

+ hlasování

Vítězné téma – Šaty klamou

 1. Autorské čtení Pohádka o vzniku Moravy – Kuba J. a fantasy příběhu …A bylo ticho Andrea Křiklavová – úterý 29.4. od 13:55 informaci vyhlásí ve školním rozhlase Kristýna
 2. Žádost p. starostky na vyasfaltování oválu kolem fotbalového stadiónu městského sportoviště – Tereza
 3. Povídání nejen o dabingu… s paní Klárou Sochorovou, proběhne ve třídě 7.A 12.5. 2014 od 9.00 hodin
 • počty žáků za třídu se souhlasem třídního
 1. Příští schůzku povede: Ema a Vendy
 2. Diskuze
 • předběžné  informace o prožitkovém kurzu 10/2014 (Vrbatův Kostelec)
 • charitativní akce Život dětem, CPK Chrpa
 • 14.5. „kytičkový den“ proti rakovině plic
 • Školympiáda ve Vysokém Mýtě letos bez soutěžní účasti, zúčastníme se pouze jako diváci

12) Zápis 07.04.2014

Schůzku řídí: Jenda a Kuba C.
Místo: Útulna
Datum: 7.4. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

1.    Aktivita : „Koukač – Běhač – Kreslič“ (zaměřená na předávání informací)
2.    Informace z prezentace parlamentu na poradě ředitelů v Chrudimi
3.    Návrhy na název letošní školní akademie ze tříd (Hezké prázdniny, Western, Cesta do minulosti, Báje a pověsti, Ze života zvířat, Šaty klamou, Pohled do budoucnosti, Ohlédnutí zpátky, Každý jinak-všichni spolu) Na další návrhy čekáme!!!
4.    Autorské čtení Pohádka o vzniku Moravy – Kuba J. a fantasy příběhu …A bylo ticho Andrea Křiklavová – opět nevyhovuje termín (porada učitelů a jarmark)
5.    Informace o chystané besedě Povídání nejen o dabingu… s paní Klárou Sochorovou, která proběhne ve třídě 7.A dne 24.4. 2014 od 8:30 hodin
•    Počty žáků za třídu do 16.4.!!! (za třídu může jít více  žáků, protože 1.a2. třídy se besedy nezúčastní)
•    Květinu zajistí: Tereza, Simona a Míša
•    Třídu 7.A zajistí: Kristýna a Radka
•    Fotit bude: Kristýna a Jenda
•    Zápis do kroniky: Aneta
•    Pozvání redaktora: Ema a Vendy
•    Ozvučení?
6.    Příští schůzku povede Michala M. a David
7.    Diskuze
•    Školympiáda
•    Turnaj ve futsalu na přání deváťáků – uspořádáme na konci školního roku v červnu

11) Zápis 24.03.2014

Schůzku řídí: Tereza

Místo: Útulna

Datum: 24. 3. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 Aktivita

 1. Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce – informace o hlasování na webu
 2. Odeslání  příspěvku 983 Kč – poděkování Jendovi, Tereze a Martinovi
 3. Autorské čtení Pohádka o vzniku Moravy – Kuba J. a fantasy příběhu …A bylo ticho Andrea Křiklavová se přesouvá na  – 22.4. od 13:55 ve školní knihovně
 4. Informace o chystané besedě Povídání nejen o dabingu… s paní Klárou Sochorovou, která proběhne ve třídě 7.A dne 24.4. 2014 od 8:30 hodin
 5. Návrhy na název letošní školní akademie ze tříd
 6. Diskuze s hosty p. ředitelkou a pedagogy ze ZŠ Javornická Vysoké Mýto + pozvání na Školympiádu – 4.6. 2014
 7. Informace o práci parlamentu na poradě ředitelů 1.4. 2014 - Jenda
 8. Příští schůzku povede Jenda a Kuba C.
 9. Diskuze

10) Zápis 10. 03. 2014

Schůzku řídí: Simona

Místo: Útulna

Datum: 10. 3. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce – informace o průběhu ze tříd
 3. Hodnocení společného sněhulákování v tělocvičně ze dne 7.3.
 4. Hlasování o nejhezčího sněhuláka, kterého odešleme do celostátního kola
 5. Výběr příspěvků – Míša Š. a Lucka, Ema a Vendy, Kuba a Tereza
 6. Odeslání příspěvku na konto Tereza, Jenda a Martin (12.3.)
 7. Autorské čtení Pohádka o vzniku Moravy – Kuba J. na „apríla“ – 1.4. od 13:55 ve školní knihovně
 8. Autorské čtení bude pokračovat příběhem „A bylo ticho… (Andrea K.) 16.4.
 9. Informace o chystané besedě s p. Evou Čejkovou-Vaškovou na 16.5.
 10. Diskuze

9) Zápis 24. 02. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 24. 1. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Odezva ze tříd na florbalový turnaj (hodnoceno velice kladně, týmy mají diplomy ve třídách na nástěnkách, průběh turnaje byl bez problémů)

Poděkování patří Kubovi, Davidovi a Jendovi za organizaci, Vendy a Emě za propagaci akce.

 1. Autorské čtení „Velkého Mága“ – třetí pokračování bude v úterý 4.3.
 2. Autorské čtení bude pokračovat příběhem „A bylo ticho… (Andrea K.) v dubnu
 3. Chrast má talent – celoškolní soutěž plánujeme na podzim 2014
 4. Funkce předsedy se od pololetí vzdává Kuba, který parlament řídil od počátku vzniku

a chce si jej poslední půlrok užít jako řadový parlamenťák

 • Do konce školního roku si zájemci mohou zkusit vést schůzku (příště povede Simona M. + ?)
 1. Kronika – Aneta doplnila chybějící akce do kroniky – děkujeme
 2. Sněhuláci pro Afriku – postupně se zapojují třídy, v den celostátního vyhlášení budeme stavět společně i my za parlamenťáky
 3. Obnova nástěnky ve vestibulu – na starost mají parlamenťáci ze 4. tříd s p. uč. Celnarovou
 4. Diskuze:
 • Častá absence zástupců 7.A, kteří z parlamentu vystupují – ve třídě proběhnou doplňkové volby
 1. Závěr

8) Zápis 20. 01. 2014

Schůzku řídí: Jenda
Místo: Útulna
Datum: 20. 1. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin
Host: starostka města p. M. Lacmanová

1.    Informace o dosavadním průběhu florbalového turnaje
2.    Dopisy pro hosty parlamentního projektu Chrast má talent (Aneta)
3.    Autorské čtení fantasy příběhu + informace školním rozhlasem o akci (Vendy)
4.    Informace o nových vyhláškách v obci v obci – p. Lacmanová
•    O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
•    O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě
•    Omezení pro chovatele a vlastníky psů
•    Informace o umístění 5 kamer ve městě
•    Informace o přítomnosti Policie ČR v obci
5.    Diskuze:
•    návrh na radu města o zakoupení mantinelů do sportovní haly
•    zájem o přátelské florbalové utkání s družstvem ze Zaječic
•    v květnu 2014 pozvání zástupců parlamentu na radnici
6.    Závěr

Schuzka_2014-01-20

7) Zápis 06. 01. 2014

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 6. 1. 2014
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

 

 1. Aktivita
 2. Hodnocení 5. Výjezdního zasedání v Krkonoších a projektu SOS
 3. Příprava florbalového turnaje, zhotovení plakátu, informace o průběhu
 4. Dopisy pro hosty parlamentního projektu Chrast má talent
 5. Autorské čtení – příprava plakátků
 6. Diskuze

Další schůzku 20. 1.2014 přivítáme na schůzce paní starostku Lacmanovou, která nás informuje o novinkách v obci.

6) Zápis 02. 12. 2013

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 2. 12. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Zápis: Aneta a Nikola

 

 1. Aktivita
 2. Hodnocení Veřejné prezentace – jaké byly nejčastější dotazy, co účastníky zaujalo
 3. Informace ze setkání žákovských parlamentů v Senátu (Kuba C. a Martin)
 4. Příprava pravidel a plánování průběhu florbalového turnaje – termín finále (v den pololetního vysvědčení)
 5. Diskuze

5) Zápis 18. 11. 2013

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 18. 11. 2013

VEŘEJNÁ PREZENTACE ŹÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 A VYHLÁŠENÍ ŠKOLY

KONZULTAČNÍM CENTREM PRO PARDUBICKÝ KRAJ

4) Zápis 11. 11. 2013

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 11. 11. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Zápis: Aneta a Nikola

 

 1. Aktivita
 2. Příprava na veřejnou prezentaci – rozdělení rolí a stanovišť, výběr místností
 3. Příprava podkladů pro prezentaci
 4. Zajištění občerstvení pro účastníky
 5. Diskuze

3) Zápis 21. 10. 2013

Schůzku řídí: koordinátoři
Místo: Útulna
Datum: 21. 10. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin
Zápis: Aneta a Nikola

1.    Veřejná prezentace – nadepisování obálek pro pozvánky
2.    Senát 25. 11. 2013 – návrh zástupců: Martin V. a Kuba C. – schváleno
3.    Čtení s Kubou – návrh na organizaci autorského čtení (nejprve jen pro parlamenťáky)
4.    Turnaj ve florbale, návrhy ze tříd na organizaci
5.    Diskuze

2) Zápis 14.10.2013

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 14. 10. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Zápis: Aneta a Nikola

Prezence:

 1. Přivítání nových zástupců tříd + představení.
 2. Do nové kroniky zapisují Aneta + Ema + Vendy.
 3. Veřejné prezentace pro okolní školy (změna termínu) se uskuteční v pondělí 18. 11. – příprava stanovišť – rozdělení funkcí, seznam škol pro rozeslání pozvánek (p. uč. Volejník  a Kuba)
 4. Senát 25. 11. 2013 - program
 5. Profily na webové stránky – focení
 6. Diskuze – návrh na uspořádání turnaje ve florbale před vánočními prázdninami
 7. Další schůzka 21.10. 2013

1) Zápis 16.09.2013

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 16. 9. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence:

 1. Zahájení činnosti ŽP.
 2. Přivítání nových zástupců tříd + informace o doplňkových volbách.
 3. Kronika – nadále v zápisech pokračuje Aneta, pro letošní školní rok je nutné zakoupit novou kroniku.
 4. Sběr víček pro Míšu T. (charitativní akce nadále pokračuje).
 5. Sběr starého papíru – informace od  8.B, peníze ze sběru budou opět použity na nákup knih do školní knihovny.
 6. Projekt Mandala dětem – informace na nástěnce ŽP ve vestibulu. Zájemci po domluvě se svými vyučujícími VV, kteří budou ochotni vaši práci řídit, kontaktujte  p. uč. Celnarovou nebo V. Havlovou (informace budou na nástěnce ŽP).
 7. Veřejné prezentace pro okolní školy se uskuteční v pondělí 21.10.2013 – promyslete, jaké stanoviště si přichystáte.
 8. Panel pro veřejnou prezentaci připraví pod vedením p. uč. Celnarové Aneta, Lucka, Ema a Vendy.
 9. Profily na webové stránky – focení 20.9. +27.9.
 10. Diskuze.
 11. Další schůzka 7.10. 2013.