20) Zápis 17. 6. 2013

Schůzku řídí: Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:  17. 6. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 1. Zahájení
 2. Turnaj v přehazované – datum konání 20. 6. ve sportovní hale – upřesnění k organizaci akce
 3. Pozvání p. starostky na zasedání 17. 6. 2013 – seznam účastníků + pokyny k akci
 4. Informace z 5. supervize koordinátorů ze Žďáru nad Sázavou + poděkování za zhotovení prezentace k projektovému dni na 1.stupni – Anežce a Kubovi
 5. Zakončení celoroční činnosti – „lávování“ – v pátek 21.6. + přespání ve škole
 6. Diskuse a závěr

19) Zápis 27. 5. 2013

Schůzku řídí: Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:  27. 5. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 1. Zahájení
 2. Turnaj v přehazované – datum konání 20. 6. ve sportovní hale

Pravidla:

 • Jedno družstvo za každou třídu
 • Ve družstvu bude 6 hráčů, během hry se mohou střídat
 • Zápas se bude hrát 7 minut
 • Netočíme se
 • Kategorie – 2 +3 třída, 4+5 třída, 6+7 třída, 8+9 třída
 • Vítězné družstvo si zahraje s družstvem parlamenťáků
 • Pravidla hry jako u volejbalu

 • Rozhodčí  - p. uč. Francouzová a p. uč. Novák
 • Rozhodčí pro 1. třídu Kuba J. a Míša
 • Časoměřiči – Ondra, Ema, Vendy
 • Zapisovatelé – Kuba C., Jenda, David, Vojta
 • Zdravotníci – Tereza, Klárka, Anežka
 1. Beseda s hokejistou D. Salfickým  - odezvy ze tříd
 2. Beseda s herečkou N. Konvalinkovou – 30. 5.
 3. Pozvání na zasedání 17. 6. 2013
 4. Zakončení  celoroční činnosti – „lávování“
 5. Diskuse a závěr

18) Zápis 13. 5. 2013

Schůzku řídí: Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:  13.5. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 1. Zahájení
 2. Schválení tématu letošní školní akademii - Free style
 3. Turnaj v přehazované – datum konání 20. 6. ve sportovní hale
 • Parlamenťáci 6.A osloví p. uč. Nováka (rozhodčí)
 • Parlamenťáci 6.B. osloví p. uč. Francouzovou (rozhodčí)
 • Bude se hrát podle kategorií
 • Hráči ve družstvech se mohou v rámci svých tříd střídat
 • První třídy budou hrát vybíjenou (rozhodčí Míša a Kuba J.)
 • Připravíme společná pravidla hry
 • Parlamenťáci budou hrát jako zvláštní kategorie ve smíšených družstvech
 1. Víčka pro Míšu – akce stále pokračuje, i když bez soutěže
 2. Beseda s hokejistou D. Salfickým ve středu 15.5. od 9:00 – uvádí Anežka a Kuba J
 • Beseda pro všechny zájemce zdarma
 1. 15.5. Květinový den – informace o organizaci
 2. Návrhy na zakončení celoroční společné práce
 3. Diskuse o plánovaných akcích pro školní rok 2013/2014
 4. Závěr

17) Zápis 29. 4. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:  29.4. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 Aktivita

 1. Návrhy nejzajímavějších témat na letošní školní akademii ze tříd
 • Olympijské hry
 • Středověk
 • České pověsti
 • Cesta kolem světa
 • Hip hop
 • Free style
 • Hity minulého století
 • Country
 • Cestománie

Rozhodneme na příští schůzce!

 1. Turnaj v přehazované – zájem ze tříd je, řešení uspořádání turnaje ne na venkovním hřišti, ale hrát na dvou hřištích v hale
 2. Víčka pro Míšu – diskuse + informace o průběhu sběr
 3. Zájem o turnaj ve florbalu
 4. Diskuze + závěr

16) Zápis 15. 04. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 15.4. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 1. Aktivita
 2. Návrhy témat na letošní školní akademii !!!
 3. Projektový den Demokratická škola – Práce se třídou  na 1. stupni

 – informace o průběhu 

 1. Další ročník Chrast má talent – za rok ano
 2. Turnaj v přehazované (během května na venkovním hřišti ?) – zjistit zájem ze tříd, ale za každou třídu by hrálo jedno družstvo
 3. Víčka pro Míšu – diskuse + informace o průběhu sběru
 4. Dotazníky do tříd (pro testování) + připomínky k zápisníku parlamenťáka
 5. Besedy v rámci projektu Chrast má talent
 6. Diskuze + závěr

15) Zápis 25. 3. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 25.3. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 Aktivity – nové! + informace ze ZŠ Trávník v Přerově

 1. Hodnocení exkurzí
 2. Další ročník Chrast má talent – ano x ne, pokud ano - za jak dlouho
 3. DVD z akce pro všechny účinkující zdarma
 4. Víčka pro Míšu – diskuse + informace o průběhu sběru
 5. Projekt demokratická škola – projektový den ve 3 až 5 třídách pro CEDU
 6. Dotazníky do tříd (pro testování) + připomínky k sešitkům k projektu

Diskuze

14) Zápis 11. 3. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 11.3. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

 1. Příprava na setkání parlamenťáků ze ZŠ Švermova ze Žďáru nad Sázavou
 2. Příprava programu :  Zvoneček,  videoukázka z akce Chrast má talent, rozdělení do skupin + prohlídka školy, občerstvení, návštěva na Městském úřadu, prohlídka Muzea
 3. Sestavení minitestu, týkajícího se Ďáblovy bible + seznámení s pověstí
 4. Zajištění občerstvení – sraz v 6:15 v kuchyňce  
 5. Rozdělení rolí – průvodce, foto, kamera …

Diskuse

13) Zápis 4. 3. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 4.3. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema

Společná exkurze parlamenťáků do ZŠ Švermova ve Žďáru nad Sázavou

 • upřesnění informací

12) Zápis 18. 2. 2013

Zápis 18. 2. 2013

mentoring

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 18. 2. 2013
Doba konání: 7:35 – 8:30

Prezence: Vendy a Ema, omluveni parlamenťáci z 5. tříd (divadlo Pardubice) 

 1. Přivítání lektorů CEDU
 2. Hodnocení akce Chrast má talent
 • Odezvy na akci z jednotlivých tříd
 • Články uveřejněné v tisku – Chrudimský deník, 5+2 dny, týdeník Školství
 • Dotazníkové šetření (vyplnění dotazníku k organizaci akce_ cca 7 minut + diskuze)
 • Návrh: po zpracování filmu z akce uskutečnit veřejné promítání ve škole
 • Další ročník – ano x ne, pokud ano - za jak dlouho?
 1. Nejbližší plánované akce roku talentů:
 • 1.3. pátek:  profil Martina Budínského
 • 4.3. pondělí koncert Gipsy v hale, pro 2.stupeň, 45 Kč
 1. Další hosté:
 • Hokejista Salfický – návrh termínu 25.4 – 26.4. 2013 nebo 3.5. – 19.5. 2013 (zajišťuje Anežka)
 • Z.Licek + K. Bytnarová - září 2013
 • P. Konvalinková (pouze pro vážné zájemce, bude upřesněno)
 • J. Jíra a Křivková – autorské čtení (výhledově)
 1. Výjezd  parlamentu do partnerské školy ve Žďáru na d Sázavou dne 5.3. 2013 – informují koordinátoři + ředitelka školy
 2. Víčka pro Míšu – organizace  sběrné akce plastových víček společně s Ekoradou
 3. Jarní turnaj v přehazované
 • Uskutečníme v květnu na venkovním hřišti
 • Z každé třídy se zúčastní pouze jedno družstvo
 1. Florbalový turnaj za účasti jiných škol v červnu
 2. Diskuze
 3. Závěr

11) Zápis 21.01.2013

Zápis 21. 1. 2013

Schůzku řídí: Jenda, Kuba, koordinátoři + paní ředitelka

Místo: Útulna

Datum: 21. 1. 2013
Doba konání: 7:50 – 8:10 hod.

Prezence: Vendy a Ema

 1. Doplnění vystoupení vítězů třídních kol soutěže
 2. Zajištění potřebných věcí pro vystoupení žáků
 3. Příprava na generálku – v pátek 25. 1. 2013 ve sportovní hale

Sraz účinkujících 8:10 hodin přede dveřmi do sportovní haly

Zápis 25. 1. 2013

Generálka soutěžících Chrast má talent

10) Zápis 14.01.2013

Zápis 14. 1. 2012

Schůzku řídí: Jenda, koordinátoři, paní ředitelka

Místo: Útulna

Datum: 10. 12. 2012
Doba konání: 7:35 – 9:30

Prezence: Vendy a Ema

1.Aktivitka na úvod

2. Zápis vystoupení vítězů třídních kol soutěže

Chrast má talent:

pozor změna v pondělí 28.1. 2013 od 10:00 hodin

 

třída

soutěžící

název vystoupení

čas

co potřebují

3. složení odborné poroty: p. M. Dejdar, VIP host a předseda poroty

                                           p. Lacmanová, starostka města Chrast

                                           p. L. Budínská, ředitelka ZŠ

                                           p. P. Divošová, ředitelka ZUŠ

                                           p. T. Kurbelová, vychovatelka ZŠ

                                               J. Jíra, předseda ŽP

4. bodování – kartičky vyrobí žáci ze třídy  9.A

5. zajištění aparatury

6. žádost o povolení akce

7. zhotovení plakátu, propagace parlamenťáci do 21. 1. – kam všude rozmístit plakáty

8. diplomy (1. – 3. místo) + čestná uznání pro soutěžící, odměny

9. rozdělení rolí na akci:

 • moderátoři, zapisovatelé, časoměřiči, fotografové, reportéři,  technická obsluha, propagace, předávání cen …

10. rozmístění tříd v hale:

 • na balkóně třídy: šesté třídy, sedmé třídy
 • zábradlí: osmičky a devítky
 • na lavičkách:čtyřka, pětky
 • plastové židličky: třetí třídy
 • žíněnky na zemi: první a druhé ročníky

11. diskuse

Příští schůzka  za týden  v pondělí  21. 1.  od 7:50 – 8: 15 !!!!!

9) Zápis 10. 12. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 10. 12. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15

Prezence: Vendy a Aneta

 1. Aktivitka  na úvod  - Najdi někoho, kdo…
 2. Konference v PS v Praze – prezentace + informace z průběhu setkání
 3. Chrast má talentod 3. prosince 2012 do 11. ledna 2013 proběhnou třídní kola.
 • Jsou jasná pravidla?
 • 1. stupeň již pravidla třídních kol ve třídách má, 2. stupeň dnes pravidla dostal a seznámí s nimi spolužáky a třídní učitele
 • Pozvání starostky města (David)
 • Koho jsme oslovili a kdo přijal pozvání do odborné poroty?
 1. Vánoční jarmark
 • Jak fungovala organizace?
 1. Nápady pro příští kalendářní rok
 • Přehazovaná  - kdy?
 • Florbal – kdy?
 1. Diskuze

 Děkujeme za návštěvu třídě 2.B, která se přišla podívat na naše zasedání.

 Příští schůzka bude 14. 1. 2013 od 7:35 hodin

8) Zápis 26. 11. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 26. 11. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15

Prezence: Vendy a Ema

 

 1. Aktivitka na úvod  - Bang
 2. Konference v PS v Praze -  prezentační panel + prezentace Pravidla
 3. Chrast má talentod 3. prosince 2012 do 11. ledna 2013 proběhnou třídní kola.

Pravidla:

 • Účastnit se mohou jednotlivci nebo skupinky, ze stejné třídy však v jedné skupince maximálně 5 žáků.
 • Třídní porota bude tříčlenná: třídní učitel, žák, žákyně (nemusí být parlamenťáci), pokud bude více zájemců do poroty – třída bude hlasovat

nebo porotu určí losem.

 • Soutěžit se může v jakékoliv disciplíně, která je realizovatelná v podmínkách školy.
 • Bodovat budeme stupnicí 1 až 5, čím lepší výkon, tím vyšší známka, body se sčítají.
 • Doporučujeme uspořádat třídní kola soutěže v pátek před vánočními prázdninami, tj. 21. 12. v rámci třídních vánočních setkání.
 • Průběh třídního kola foťte, fotografie umístěte na své třídní webové stránky.
 • Do školního kola postupuje soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Pokud bude součet bodů stejný u více soutěžících, rozhodne třídní porota, kdo postoupí do školního kola.
 • 14. ledna 2013 na zasedání parlamentu nahlásí zástupci tříd žáky, kteří postupují do školního kola.
 • Školní kolo bude probíhat 29. 1. 2013, v jejíž porotě zasedne 7 členů – žáků, pedagogů, provozních zaměstnanců a hostů.
 • Parlamenťáci z každé třídy podají přesné informace o této akci ve svých třídách.
 • Informace do prvních tříd předá: Terča a Klárka
 • Informace do druhých tříd předá: Adélka a Ivča

 1. Vánoční jarmark
 • Každý prodávající bude mít cedulku se svým jménem a třídou: zavírací špendíky zajistí Ema a Vendy
 • Lavice pro prodej výrobků učitelům 1. stupně připraví Jenda, Kuba, Miloš, Jenda Ž.
 • V „kavárničce“ videoprezentaci  naší školy zajišťuje Miloš  a Vašík
 • V „kavárničce“ budou pomáhat Adélka a Ivča

 

 1. Diskuze
 2. Příští schůzka bude 10. 12. 2012 od 7:35 hodin

7) Zápis 12. 11. 2012

Návštěva „SOSÁKŮ“

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 12. 11. 2012
Doba konání: 8:00 – podle potřeby

Prezence: Vendy a Ema

 1. Aktivitka na úvod
 2. Příprava na konferenci do Prahy – co máme hotovo + co je nutno dodělat
 3. Zvací dopisy pro hosty
 • Odesláno?
 • P. Sochorová, p. Kobosil, p. Dejdar, p. Konvalinková, M. Budínský, p. Slanař
 • Termíny – 1. 3. 2013  M. Budínský (již domluvil M. Vodák)
 1. Mentoring + setkání s pedagogickým sborem od 14:00 hodin
 • Příprava na odpolední setkání parlamenťáků s učiteli
 • Dohoda mezi učiteli a parlamenťáky (z minulého setkání), zda je dodržována
 1. Chrast má talent – od 3.prosince  2012 do konce ledna 2013 proběhnou třídní kola.

Domluva na přesných pravidlech, musí být známy před začátkem soutěže, kde budou pravidla vyvěšena?

 • Mohou se účastnit skupiny složené z několika tříd?
 • Jaký počet žáků je možný pro vystoupení ve skupinách?
 • Jaká bude porota?
 • Aktuální zprávy ze tříd – dotazy, upřesnění nejasností, zájem tříd o soutěž
 • Zhotovení plakátů pro školní kolo
 1. Diskuze
 2. Příští schůzka bude 26. 11. 2012 od 7:35 hodin

Poděkování Klárce a Anežce za přípravu prezentačního panelu z činnosti parlamentu.

Poděkování Anetě Svobodové za vedení kroniky.

Poděkování Tereze a Martinovi za úspěšné pozvání hostů.

6) Zápis 05. 11. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 5. 11. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence: Vendy a Ema

 1. Aktivitka na úvod
 2. Příprava na konferenci do Prahy
 3. Postřehy z kurzu – krátké zprávy o pobytu na Pandoře
 4. Zvací dopisy pro hosty
 5. Mentoring + setkání s pedagogickým sborem od 14:00 hodin
 6. Chrast má talent – během prosince a ledna proběhnou třídní kola.

Stanovení podmínek pro postup do školního kola

 1. Diskuze
 2. Příští schůzka bude 12.11.2012

5) Zápis 22. 10. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 22. 10. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence: Vendy a Nikola

 

 1. Aktivitka na úvod

 1. Překreslení a vybarvení loga (podle návrhu Miloše Janíčka)

– Aduš, Iva, Simča - splněno

 1. Příprava na konferenci do Prahy – informuje Anežka a Kuba

+ jakou pomoc potřebují od ostatních

(fotky z tvorby parlamenťáckých pravidel přepošle p. uč. Celnarová)

 1. Zápisy do kroniky – Aneta – splněno

 

 1. Postřehy z kurzu – krátké zprávy o pobytu na Pandoře zaznamenají:

 Úterý

 • příjezd + odpolední program: Aneta a Nikola – nesplněno (do 29.10.)
 • večerní program:

Středa

 • dopoledne: David a Kuba C.- nesplněno (do 29.10.)
 • odpoledne: Klárka, Anežka a Míša Š.- splněno

Čtvrtek

 • dopoledne: Kuba a Jenda - splněno
 • odpoledne: Terča – splněno
 • večer: Ema a Vendy – splněno

 1. Úprava webových stránek ŽP - domluvení na novém členění pro větší přehlednost
 2. Zvací dopis pro Kláru Sochorovou: Marta do 12.10. – nesplněno
 3. Zvací dopis pro Martina Dejdara: Terča osobní domluva po 4.11.
 4. Pozvání Nadi Konvalinkové p. uč. Celnarová do konce října
 5. Pozvání pana Kobosila z Horky pozvání zajistí žáci 8. tříd do konce října

(zajistí Kuba J. a Jenda)

 1. Pozvání Martina Budínského pozvání zajistí Martin Vodák
 2. V prosinci začnou ve třídách třídní kola projektu Chrast má talent (promysli, jak a co bude třída hodnotit, v jakých kategoriích se žáci mohou účastnit, podle jakého kritéria se budou žáci vybírat pro celoškolní kolo)
 3. S nástěnkou v Útulně pomůžou p. uč. Celnarové v týdnu 29.10. – 2.11. parlamenťáci z 1. stupně
 4. Diskuze
 5. Příští schůzka bude 5.11.2012

4) Zápis 08. 10. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:10. 9. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence: Vendy a Nikola

 1.  Vzpomínání na prožitkový kurz v Nesměři
 • CD s prezentacemi – Kuba
 • Fotografie – p. uč. Volejník
 1. Překreslení a vybarvení loga (podle návrhu Miloše Janíčka) – Aduš, Iva, Simona

 (do 19.10.) Kontroluje Jenda.

 1. Hlasování 2 zástupců, kteří předvedou prezentaci v Poslanecké Sněmovně

dne 27. 11. 2012  

 • V Nesměři hlasovalo 17 zástupců, 3 budou hlasovat dnes + ti, kteří na kurzu nebyli
 • Prezentace se bude týkat Pravidel ŽP a ve třídách na naší škole
 • Přípravu prezentace vede p.uč.Volejník

+ tito parlamenťáci:

 • Kuba Jíra

(Jenda získal druhý nejvyšší počet hlasů, své účasti v PS v Praze se vzdal ve prospěch Anežky)

 • Anežka
 • Klára (náhradník)

(byli vybráni tajným hlasováním)

 1. Zápisy do kroniky – Aneta S. (dokončí školní rok 2011/2012 a zapíše doplňkové volby, schůzky v září 2012. S kronikou pomůže: Terča
 2. Postřehy z kurzu – krátké zprávy o pobytu na Pandoře zaznamenají:

 Úterý

 • příjezd + odpolední program: Aneta a Nikola
 • večerní program: Adélka a Ivča

Středa

 • dopoledne: Simča a Kuba C.
 • odpoledne: Klárka, Anežka a Míša Š.
 • večer:

Čtvrtek

 • dopoledne: Kuba a Jenda
 • odpoledne: David a Terča
 • večer: Ema a Vendy

Termín odevzdání do 19. 10. 2012 p. uč. Celnarové        

 1. Vkládání příspěvků na web CEDU: Marta, Klárka, Anežka – průběžně
 2. Zvací dopis pro Kláru Sochorovou: Marta do 12.10.
 3. Diskuze
 4. Příští schůzka bude 22. 10. 2012

3) Zápis 01. 10. 2012

Schůzku řídí: Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 1. 10. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence:

Informace k prožitkovému kurzu v Nesměři – upřesnění seznamu účastníků

2) Zápis 17. 09. 2012

Schůzku řídí:  Kuba, Jenda, koordinátoři

Místo: Útulna

Datum:10. 9. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:15 hodin

Informace k prožitkovému kurzu v Nesměři – seznam účastníků

1) Zápis 10. 09. 2012

Schůzku řídí: koordinátoři

Místo: Útulna

Datum: 10. 9. 2012
Doba konání: 7:35 – 8:25 hodin

Prezence:

 1. Příprava doplňkových voleb.
 2. Zajištění volební urny a zástěny pro úpravu volebních lístků
 3. Sestavení volební komise z řad pedagogů

Zajišťují parlamenťáci 8. tříd